ldquo;การแหวกม่านประเพณีrdquo; หรือการคิดนอกกรอบความเคยชินหรือวิธีการเดิม ๆ นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการคิดสร้างสรรค์เพราะจะทำให้เราค้นพบเส้นทางใหม่ที่แตกต่างออกไปจากเดิมและใช้การได้ดีกว่า
บ่อยครั้งที่ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรมักเกิดขึ้นจาก ldquo;การสนทนาrdquo; ที่ไม่ลงรอยระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บริหารด้วยกันเอง ผู้บริหารกับพนักงาน หรือในระดับพนักงานด้วยกัน โดยปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทั้งต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง และต่อภาพรวมขององค์กรในแง่ของความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
สถานการณ์ของประเทศไทยที่ถูกประกบด้วยประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากกว่า เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ เป็นต้น และประเทศกำลังพัฒนาที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก คือ จีน อินเดีย และเวียดนาม ทำให้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่แข่งขันได้ลำบากขึ้น
เมื่อไม่นานมานี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประกาศยกเครื่องหลักสูตรครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน (Core Curriculum) ที่ใช้มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความพยายามปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ก้าวทันความท้าทายใหม่ในโลกปัจจุบัน
คนจำนวนมากต่างยึดมั่นทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานอย่างสุดกำลังความสามารถ บ้างทำเพื่อไต่เต้าไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่มุ่งหมายไว้ บ้างก็เพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นด้วยการทำงานเก็บเงินหาเลี้ยงครอบครัว ผ่อนบ้าน ผ่อนรถบ้างก็ทุ่มเททำงานหนักเพื่ออนาคตของลูก และด้วยเหตุผลอื่น ๆ อีกนานัปการ จนคนจำนวนมากได้ละเลยและหลงลืมในการให้ความสำคัญกับ ldquo;ครอบครัวrdquo; การขาดสมดุลในการให้น้ำหนักความสำคัญระหว่างงานกับครอบครัวได้กลายเป็นปัจจัยที่บ่อนทำลายความสุขของสมาชิกในครอบครัวอย่างยิ่ง
เมื่อเอ่ยถึง ldquo;การบริหารเวลาrdquo; พ่อแม่จำนวนมากมักมองว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ หรือนักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรระดับสูงที่มีงานและพนักงานอยู่ภายใต้การดูแลเป็นจำนวนมากซึ่งมีงานรัดตัวจำเป็นต้องบริหารเวลาที่มีอยู่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการบริหารเวลาจึงไม่น่าที่จะเกี่ยวข้องกับเด็กตัวเล็ก ๆ ที่มีหน้าที่อย่างเดียวคือเรียนหนังสือและมีเวลาว่างอย่างเหลือเฟือในแต่ละวัน และอาจเป็นการสร้างความตึงเครียดให้กับเด็กมากเกินไปอย่างที่ควรจะเป็น
หน้าที่สำคัญของการจัดการศึกษาคือการพัฒนาคนที่เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ดังที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แม้ว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษาเป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาจริยธรรมในสถานศึกษา แต่การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาที่ผ่านมายังไม่ได้ผลเท่าที่ควร
....เมืองน่าอยู่......คือ เมืองที่มีความพร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตในทางธุรกิจ ความสะดวกสบายในด้านขนส่งมวลชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมือง
จตุคามรามเทพเป็นวัตถุมงคลที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เห็นได้จากปริมาณการผลิตจตุคามออกมามากกว่า 800 รุ่นในระยะเวลาอันสั้น งบประมาณโฆษณาที่แซงหน้าผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ความเฟื่องฟูของแผงเช่าจตุคามและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจตลับสเตนเลส หนังสือและวีซีดีจตุคาม เป็นต้น จนมีการประเมินว่า ทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจถึง 4 หมื่นล้านบาท