* ที่มาของภาพ http://thummada.com/php_upload2/love2.jpg* ที่มาของภาพ http://www.thaimtb.com/webboard/132/66355-66.jpg

มูลนิธิศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร่วมกับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชนบทให้แก่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน7,800เล่มเพื่อนำไปให้บริการส่งเสริมการอ่านตามห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศต่อไป

มูลนิธิศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้มอบเงินและหนังสือมูลค่า114,538บาทเข้าโครงการISee Uมติชน30ปี โดยมีคุณบุญเลิศช้างใหญ่บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชนเป็นผู้รับมอบณอาคารมติชน


* picture from : http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R567-15.jpg
ข้อตกลงการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ kriengsak.com สำหรับบุคคลทั่วไป
Terms and Conditions for use of kriengsak.com services

ยินดีต้อนรับ!! สมัครสมาชิกกับ kriengsak.com วันนี้! เพื่อรับข่าวสาร ข้อมูล ที่น่าสนใจ