มูลนิธิศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้มอบเงินและหนังสือมูลค่า114,538บาทเข้าโครงการISee Uมติชน30ปี โดยมีคุณบุญเลิศช้างใหญ่บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชนเป็นผู้รับมอบณอาคารมติชน


* picture from : http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R567-15.jpg
ข้อตกลงการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ kriengsak.com สำหรับบุคคลทั่วไป
Terms and Conditions for use of kriengsak.com services

ยินดีต้อนรับ!! สมัครสมาชิกกับ kriengsak.com วันนี้! เพื่อรับข่าวสาร ข้อมูล ที่น่าสนใจ

แม้ว่ารัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ จะถอนร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.......ออกจากวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาจากสภาฯ จะทำให้เกิดการยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนฯ และภาษีบำรุงท้องที่ ขณะที่จะมีการหันมาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน
...รับสมัครงานหลายตำแหน่ง รายได้ดี 12,000ndash;100,000 บาทต่อเดือนไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทุกตำแหน่งทำงานในสำนักงาน สมัครและสัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที สนใจติดต่อ 08x-xxxxxxx
...งานพาร์ทไทม์ สามารถทำช่วงหลังเลิกงาน รายได้ดี 30,000ndash;100,000 บาท สนใจติดต่อ 08x-xxxxxxx
ภายหลังการลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และการประกาศวันเลือกตั้งอย่างชัดเจน ประเด็นเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ ภาวะเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ แล้ว เศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งน่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน โดยผมจะอธิบายในแต่ละองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศดังนี้

รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เตรียมนำร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ....เข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลักการสำคัญของร่างกฎหมายนี้ คือ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยคำนวณภาษีบนฐานความมั่งคั่งจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น แทนการคำนวณภาษีบนฐานรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สิน รวมทั้งกระจายอำนาจการจัดเก็บภาษีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีรายได้ในการบริหารและพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน