ผลจากโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ซึ่งผมมีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องนี้ มีข้อค้นพบสำคัญในช่วงที่มีการประชุมแบบเน้นกลุ่มเป้าหมาย การสัมภาษณ์เชิงลึก และเทคนิคเดลฟาย กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดผลนั้น มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มิได้มีเพียงปัจจัยด้านวิธีการสอนในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทาง กล
ศาสตราจารย์ จอห์น คัลกิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการสื่อสาร กล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า
ldquo;
การสื่อสารเป็นงานที่น่าขัน เพราะว่าภายในตัวมันเองไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนอย่างที่คนคิดกัน สำหรับบางคนอาจมิได้หมายถึงเพียงการพูดถึงเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง แต่หมายถึงการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องที่เราพูด นักสื่อสารจึงควรพูดด้วยภาษาและนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผู้ฟังเข้าใจ ดังนั้น การเลือกใช้คำพูดจึงไม่สำคัญเท่ากับการทำความเข้าใจผู้ฟังเสียงก่อนrdquo;

เรื่องราวของนักศึกษาหนุ่มซึ่งลาออกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้ที่สร้างระบบปฏิบัติการจนได้กลายเป็นบรรทัดฐานของคอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการคอมพิวเตอร์กับการสร้างตำนานไมโครซอฟท์ที่ประสบความสำเร็จจนโด่งดังทั่วโลกอย่างไม่มีใครลบล้างได้รับรู้วิถีชีวิตของเค้าในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงพร้อมเทคนิคการคิดและมุมมองชีวิตที่ต่างจากคนทั่วไปได้...ในเล่มอ่านแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตแล้วคุรจะค้นพบว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพียงแค่พลิกมุมคิดอย่างผู้ไม่กลัวความผิดพลาด

ประเภท หนังสือ

*ที่มาของภาพ - http://www.dmsc.moph.go.th/cleangov/knowledge/blank_clip_image008.jpg

* ที่มาภาพ http://www.thannews.th.com/images/2111/images/M1721111.jpg-ถ่วงดุลกับค่าเงิน

หลายเดือนมานี้ มีปรากฏการณ์หนึ่งที่ดูขัดแย้งกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คือ การที่ดุลการค้ายังคงเกินดุลเพิ่มขึ้นแม้ค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นมาก ผมจึงสนใจที่จะทำความเข้าใจถึงสาเหตุของปรากฏการณ์นี้

ดูรายละเอียดเนื้อหา

* นำมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2550
ความโดดเด่นอีกประการที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในใจของคนทั่วโลก คงหนีไม่พ้นความมีชื่อเสียงของคณะ (Schools / Faculties) ที่มีอยู่ถึง 10 คณะ ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คณะศิลปะและวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences) คณะแพทย์ศาสตร์ (Faculty of Medicine) วิทยาลัยบริหารธุรกิจ (Harvard Business School) วิทยาลัยจอห์นเอฟเคเนดี้