เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายเกิดของ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ และมอบกระเช้าของขวัญ (18 ส.ค.2550)

ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครูกับนักเรียน ทั้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ความรุนแรงที่เกิดในโรงเรียน ระหว่างครูและนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน เพราะสิ่งเหล่านี้ อาจหล่อหลอมให้นักเรียนมีพฤติกรรมความรุนแรง และออกไปก่อความรุนแรงนอกสถานศึกษาได้

เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายเกิดของ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ และมอบกระเช้าของขวัญ (10 ก.ค. 2550)

หากจะกล่าวถึงคำว่า ldquo;Ivy League Sportrdquo; หลายท่านคงนึกถึง กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ทำในเชิงพาณิชย์ และสามารถสร้างนักกีฬาที่มีชื่อเสียงจำนวนมากให้แก่การกีฬาของประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ ที่สนับสนุนให้นักศึกษาลงแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น อเมริกันฟุตบอล บาสเกตบอล ฮอกกี้ ฟันดาบ ฯลฯ นับว่าเป็นการสร้างสีสันบรรยากาศของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรายได้ และยังเป็นปัจจัยในการดึงดูดนักศึกษาใหม่ได้ด้วย
ประเด็นค่าเงินบาทแข็งนับว่ามีความร้อนที่สุดในช่วงนี้ และได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายที่พยายามเสนอมาตรการแก้ไขอย่างมากมายต่อรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
องค์กรจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ที่ความรู้กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญการมุ่งสู่ ldquo;องค์กรแห่งการเรียนรู้rdquo; จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นโดยเร็ว