ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
----------------------------------------------------------------------------------
. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
-------------------------------------------------------------------------------
.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
กรรมการบริหาร และรองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ และ
นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) สังกัด Mossavar-Rahmani Center for Business andGovernment

The concept of corporate sustainability is a very important paradigm in modern business management. This concept suggests that corporate growth and profitability of an organization are important. But for that business to be sustainable, it also needs to have a social objective relating to sustainable development, such as environmental protection, promotion of social justice and equality, and economic development for better income distribution.

หากพิจารณาค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา เราจะพบว่า แม้ว่าค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับมหาวิทยาลัยอื่นในกลุ่มไอวีลีคหรือกลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกา จะไม่แตกต่างกันมากนัก ในปีการศึกษา 2007-2008 ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอยู่ระหว่าง 48,550 - 50,950 เหรียญสหรัฐต่อปี ในขณะที่ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเยล 48,700 เหรียญสหรัฐต่อปีมหาวิทยาลัยบราว์น ประมาณ 48,660 เหรียญสหรัฐต่อปี สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประมาณ 48,200 เหรียญสหรัฐต่อปี ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยคอร์แนล คือ 48,200 เหรียญสหร

* ที่มาของภาพ http://www.toshiba-europe.com/csr/env/images/csr_env_index_2.jpg


ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ รับมอบกระเช้าอาหารเพื่อสุขภาพจาก ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เนื่องในวันครบรอบวันเกิดที่ผ่านมา (25 ก.ค.2550)