จดหมายจาก ท่านหลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม

" ผมได้รับ จม.จาก ท่าน หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม  เป็นกำลังใจสำหรับผมมาก ฝากนำมาขึ้นเวปเพื่อแบ่งปันความปรารถนาดีนี้ให้กับทุกท่านครับ"
 
ข้อความในจดหมาย
เจริญพร ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ที่เมตตาถึงเสมอ


 
          นับเป็นบุญวาสนาที่เราได้พบกัน  หลวงตาอธิษฐานจิตในใจคนเดียวตลอดมาว่าขอให้พบคนดี ขอให้พบคนที่เสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างทุ่มเทจิตใจจริงๆโดยไม่หวังผลตอบแทนทางการเมืองหรือผลประโยชน์อื่นใด  นอกจากเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก  การทำงานไม่ใช่ว่ามีความตั้งใจก็ทำได้  ต้องมีความรู้และความสามารถ  ประสบการณ์ตลอดจนคุณธรรม  ที่หาไม่ได้ในโลกนี้  มากนัก 

          แต่เมื่อได้พบและรู้จักกับอาจารย์ แม้ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ  ก็รู้สึกและสัมผัสได้จริงๆ  ว่าอาจารย์มีเพรียบพร้อม  หลวงตาขออนุโมทนาบุญและยินดีทำงานร่วมกันกับอาจารย์และทีมงาน  อย่างเป็น  ทีมเวอร์คที่ดี  มีจุดหมายอันเดียวกัน  มีความรักและความเมตตากัน  และให้อภัยซึ่งกันและกันเสมอ  เปิดใจให้กันและกัน  เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรรม อย่างชัดเจน  ซึ่งส่วนมากที่หลวงตาเจอะเจอ  มักจะทำงานแบบรักษาฟอร์มมากกว่าการทำงานด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริง การทุ่มเทด้วยหัวใจจึงมีน้อย  ถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่เล่นด้วย หรือถ้าทำให้เขารู้สึกว่าเสียหน้าเขาก็ไม่เอาด้วย

          การทำงานของอาจารย์ไม่ต้องการฟอร์มแต่ต้องการความจริงใจ  หลวงตาเห็นด้วย  ซึ่งแน่นอนอาจารย์ก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมาอย่างโชคโชน  จึงมาถึงวันนี้ได้  ประเทศไทยและโลกเราต้องการคนอย่างอาจารย์  ขอให้อาจารย์สู้ต่อไปหลวงตายินดีร่วมแรงกายแรงใจ  สติปัญญาเพื่อทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนคนไทยตลอดกาลนาน
 
                                     หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม
 
หมายเหตุ : หลวงตาขออนุญาติ cc จดหมายให้ทีมงานจิตอาสาที่ประกอบไปด้วยแพทย์  สถาปนิก วิศวกร พยาบาล  และนักธุรกิจจิตอาสาต่างๆที่ พร้อมจะลุยไปข้างหน้าอย่างไม่หวาดหวั่น

admin
เมื่อ: 
29/1/2010