พรรคการเมือง

บทสรุปการเมืองไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าขณะนี้ฝ่ายใดจะเป็นผู้ถือครองอำนาจ และไม่ว่าอนาคตจะเลือกตั้งใหม่อีกสักกี่ครั้ง ประชาธิปไตยของไทยยังไม่พัฒนา การจะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องตั้งอยู่บนรากฐานขององค์ประกอบหลักสำคัญประการหนึ่ง คือ การใช้อำนาจอธิปไตยในการบริหารจัดการประเทศอย่างถูกต้องดีงาม สามารถนำความสุข สงบ มาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนได้อย่างแท้จริง

     การประกาศของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้ยกเลิกโครงการสลากกินแบ่งแบบเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ด้วยเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ หรือ หวยออนไลน์ แม้ว่า จะสร้างกระแสความไม่พอใจให้เกิดขึ้น แม้จะมีแนวโน้มว่า รัฐอาจต้องเสียค่าปรับให้กับบริษัทคู่สัญญา และต้องจ่ายเงินช่วยเหลือชดเชยสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนผู้ค้าที่ได้ลงทุนไปแล้ว หรือแม้จะถูกมองว่า เป็นความไม่จริงใจ เพราะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาถึงหนึ่งปี แต่ถึงกระนั้น นายกฯ ยังคงยืนกรานล้มเลิกหวยออนไลน์อย่างหนักแน่น เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองของตน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

แนวคิดการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน ไม่ใช่พรรคของนายทุนเป็นแนวคิดที่ผมพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พ.ศ.2548 ผมได้สื่อสารแนวคิดนี้แก่ผู้มาฟังคำปราศรัย ได้กล่าวเชิญชวนให้ร่วมกันบริจาค และสมัยที่ผมเป็น ส.ส. ในปีนั้น ผมร่างกฎหมายฉบับหนึ่งในเรื่อง ให้ประชาชนแต่ละคนมอบเงิน 100บาทให้แก่พรรคการเมืองที่ตนนิยมได้ ผ่านใบ ภงด.แต่ผลักดันไม่สำเร็จในเวลานั้น ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการตอบสนอง โดยการประกาศใช้ในปีนี้เป็นครั้งแรก ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550

อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า ldquo;ความดีของมนุษย์ต้องสิ้นสุด เมื่อเริ่มเล่นการเมืองrdquo;
แฮรี่ เอส ทรูแมน ประธานาธิบดี คนที่ 33 ของสหรัฐ เคยกล่าวไว้ว่า ldquo;สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมากที่สุดในทางการเมือง คือ อยากรู้วิธีเลิกเล่นการเมืองrdquo;
คงไม่มีใครคาดคิดสภาพสังคมการเมืองไทยในช่วงปี 2549 ndash; 2550 จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้ นับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อปี 2544 และสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ในปี 2548 หลังจากนั้นสังคมการเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ตั้งแต่การต่อต้านจากนักวิชาการในเรื่องนโยบายประชานิยมที่จะก่อให้เกิดปัญหาแก่ประเทศในอนาคต เกิดกระแสการต่อต้านรัฐบาลทักษิณจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนื่องด้วยความไม่ไว้วางใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลทักษิณในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนทำให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ประกาศยุบสภาใ
ในโลกยุคที่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไหลบ่ามาปะทะเราได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน อาจเป็นดาบสองคมหากผู้ที่นำเสนอข่าวสารข้อมูลปราศจากความรับผิดชอบ นำเสนอสิ่งที่ไม่เป็นความจริง สิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย ทำให้เข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงซึ่งหากเราตั้งรับไม่ทันแล้วย่อมตกเป็นเหยื่อได้โดยง่าย