หากรัฐบาลไม่ทำงาน ลาออกไปเสียดีกว่า

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากคำพูดของรักษาการนายกรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กล่าวว่า ldquo;ในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการจะดำเนินการอะไรก็ลำบาก ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมันทางเศรษฐกิจไทย คือ ต้องมีรัฐบาลเต็มตัว เพื่อที่จะสามารถออกนโยบายใหม่ๆ ได้rdquo; สะท้อนให้เห็นว่าคนในรัฐบาลมองเพียงแต่ความจำกัด ไม่พยายามทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด

แม้ว่าที่ผ่านมา ประชาชนและนักธุรกิจขาดความเชื่อมั่น เพราะราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากรัฐบาลรักษาการเอง ที่ไม่พยายามดำเนินการอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ แต่คนในรัฐบาลกลับพยายามใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ตอบโต้รายวันต่อฝ่ายตรงข้าม เพื่อเอาชนะคะคานทางการเมือง หรือส่งสัญญาณแง่ลบเกินความเป็นจริง โดยหวังเพียงเพื่อให้ประชาชนเห็นด้วยกับการจัดการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม ซึ่งการกระทำเช่นนี้ยิ่งทำให้บรรยากาศทางการเมืองยิ่งแย่ลงอีก

ผมเห็นว่า เมื่อรัฐบาลรักษาการทราบว่า ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และรัฐบาลยังต้องรักษาการอีกเป็นเวลานาน รัฐบาลควรเร่งออกมาตรการบางประการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการพึงกระทำ มากกว่าการพยายามสร้างเงื่อนไขว่ารอให้มีรัฐบาลเต็มตัว การพูดในลักษณะดังกล่าวเป็นเหมือนการแตะถ่วงความรับผิดชอบออกไปในอนาคต แทนที่จะพยายามหาวิธีการในการแก้ปัญหาเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา

ผมเสนอว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ควรเร่งแก้ไข คือ ปัญหาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างมาก และปัญหาการถอนการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ รัฐบาลต้องเร่งออกมาตรการที่ชัดเจน มีเสถียรภาพในเชิงนโยบาย ไม่กลับไปกลับมา ในนโยบายที่รัฐบาลรักษาการสามารถดำเนินการได้ อาทิ รัฐบาลจะลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันหรือไม่ จะดำเนินการอย่างไรกับการนำเข้าน้ำมันแอลทานอล รวมถึงนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกจะเป็นอย่างไร ฯลฯ

หากคนในรัฐบาลคิดว่าตนเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ แล้วทำอะไรไม่ได้ หรือไม่พยายามทำอะไรเลย ผมคิดว่าควรลาออกไปเสียดีกว่า เพราะการไม่มีรัฐบาลอาจจะดีกว่าการมีรัฐบาลรักษาการที่ไม่ทำอะไร แต่มัวแต่เล่นการเมือง ทั้ง ๆ ที่บ้านเมืองกำลังย่ำแย่

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-07-02