สร้าง ?อารมณ์ขัน? เพิ่มสุขในชีวิต

อารมณ์ขัน (Humor) หรือ อารมณ์สนุกสนาน ตลกขบขันถูกค้นพบว่าเป็นอารมณ์หนึ่งที่สำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกาย อาทิ คนที่มีอารมณ์ขันเป็นประจำ จะสามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีมีสุขภาพจิตที่ดี ลดภาวการณ์เกิดโรคซึมเศร้าและโรคเครียดในชีวิตไม่เพียงเท่านี้ คนที่มีอารมณ์ขันเป็นนิสัยมักจะเป็นที่รักของคนรอบข้าง เป็นคนที่มีเสน่ห์ ใครเห็นใครรักอยากเข้าใกล้เพราะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ
ไม่เพียเท่านี้ อารมณ์ขัน ยังเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทำงาน นักบริหาร ในทุกระดับด้วยเช่นกัน จากงานวิจัยทั้งด้านการแพทย์ ด้านจิตวิทยาการบริหารมากมายต่างพบว่าอารมณ์ขันของผู้บริหารเป็นสิ่งที่แปรผันตรงกับประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารที่มีผลการทำงานที่ดีจะใช้อารมณ์ขันบ่อยกว่าผู้บริหารในระดับทั่ว ๆ ไปถึงกว่า 2 เท่า ( Laughing All the Way to the Bank, Havard Business Review , Sep.2003) นอกจากนี้อารมณ์ขันยังก่อให้เกิดประโยชน์อีกมากมายสำหรับการทำงาน อาทิสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดความตึงเครียด ลดความขัดแย้ง ความไม่ลงรอยกัน การถือตนเป็นศัตรูระหว่างกันในการทำงาน คริส โรเบิร์ต นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิสซูรี โคลัมเบีย พบว่าการพูดคุยเรื่องตลกที่เกี่ยวกับการทำงานนั้นจะให้ผลเชิงบวกในการทำงานไม่ว่าจะเป็นความสามารถเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่ทำงาน เนื่องจากการสื่อสารอารมณ์ขันและความสามารถที่จะชื่นชมอารมณ์ขัน การหัวเราะ และทำให้คนอื่นหัวเราะได้นั้น ล้วนแล้วแต่มีผลในทางกายภาพต่อร่างกายซึ่งจะเป็นเหตุให้คนในกลุ่มคณะมีความผูกพันกันมากขึ้นผ่านอารมณ์ขันที่มีร่วมกัน นอกจากนี้งานวิจัยหลายชิ้นยังพบว่าผู้ที่มีอารมณ์ขันอยู่เสมอสามารถที่จะทำงานต่าง ๆ ได้อย่างบรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่ไร้อารมณ์ขันอีกด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามคนจำนวนมากมักมองว่าการมีอารมณ์ขันนั้นเป็นเรื่องของพรสวรรค์ใช่ว่าจะสร้างได้ทุกคน หรือหากสร้างได้คงจะต้องฝึกฝนกันด้วยความยากลำบากเพราะขัดกับบุคลิกของตนซึ่งเป็นคนเคร่งขรึม บ้างก็ว่าสร้างได้โดยการเก็บมุขขำต่าง ๆ จดจำมาใช้ นอกจากนี้หลายคนอาจมองถึงขนาดว่าการมีอารมณ์ขัน การพูดคุยเรื่องตลกนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระโดยมักมีทัศนคติว่า ldquo;ชีวิตเป็นเรื่องที่จริงจังrdquo;การใช้ชีวิตต้องมีความจริงจัง ทุกสิ่งต้องเป็นสาระทั้งคำพูด การกระทำจะทำมาเป็นล้อเล่นไม่ได้ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองอย่างเอียงข้างขาดความสมดุล นอกจากนำมาซึ่งความตึงเครียดในการใช้ชีวิตแล้วยังอาจส่งผลให้คนรอบข้างรู้สึกเครียดไปด้วยและไม่อยากเข้าใกล้คนประเภทดังกล่าว
แท้จริงแล้ว ldquo;อารมณ์ขันrdquo; ไม่ได้เป็นพรสวรรค์ที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเป็นบุคลิกเฉพาะตัวแต่อย่างใด อารมณ์ขันไม่ได้เกิดจากการสะสมหรือฝึกฝนการใช้มุกตลกด้วยเช่นกัน แต่อารมณ์ขันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากทัศนคติมุมมองเชิงบวกภายในที่มีต่อตนเอง เหตุการณ์หรือบุคคลต่าง ๆ อารมณ์ขันไม่ใช่สิ่งไร้สาระในชีวิตในทางกลับกันอารมณ์ขันเป็นสาระสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและทำให้คนรอบข้างมีความสุขต่างหาก
สร้างอารมณ์ขันในชีวิตได้อย่างไร
อารมณ์ขันที่แท้จริงที่หล่อหลอมเป็นบุคลิกชีวิตของคน ๆ หนึ่งนั้นไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนเล่าเรื่องตลกโปกฮาแต่อย่างใด สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเปลือกอารมณ์ขันภายนอก แต่การสร้างอารมณ์ขันจากภายในนั้นเกิดจากการฝึกทัศนคติมุมมองความคิดเชิงบวก จนเป็นนิสัยจากภายในสู่การแสดงออกภายนอก โดยทัศนคติมุมมองความคิดที่ควรฝึกฝนอยู่เป็นประจำนั้นได้แก่ldquo;ฝึกค้นหาสิ่งดีของสิ่งต่าง ๆ rdquo; อาทิ
สิ่งดีของตนเอง ค้นหาสิ่งดีที่มีอยู่ของตนเอง แม้ว่าสิ่งนั้นจะดูเหมือนตรงกันข้ามกับกระแสค่านิยมของสังคมบางด้านก็ตามอาทิกระแสสังคมปัจจุบันนิยมคนที่มีรูปร่างผอมเพรียว แต่หากเราเป็นคนอ้วนตุ้ยนุ้ยแต่กำเนิด ลดอย่างไรก็ไม่ลง เราไม่ควรเครียด เสียใจ หรือหมดความมั่นใจ ดูถูกตนเอง แต่ควรค้นหาสิ่งดีที่มีอยู่นั้นให้พบ เช่นถึงแม้จะอ้วน แต่เราก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย ๆหากเกิดภาวะสงคราม หรืออากาศหนาวจัดขึ้นมา คนอ้วนย่อมมีพลังงานสะสมทำให้ร่างกายอบอุ่น และมีชีวิตรอดอยู่ได้นานกว่าคนผอมที่ไม่มีพลังงานสะสม หรือหากเกิดอุบัติเหตุหกล้มคนอ้วนย่อมมีเบาะหรือห่วงยางประจำตัวรอบเอวและสะโพกทำให้เจ็บตัวน้อยกว่าคนผอม เป็นต้น
สิ่งดีของเพื่อนร่วมงาน ค้นหาสิ่งดีของเพื่อนร่วมงานให้พบ โดยสมมติฐานที่ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีทั้งสิ่งดีและสิ่งเลว เพื่อนที่ดูเหมือนนิสัยไม่ดีของเราอาจมีสิ่งดีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ และเราต้องพยายามค้นหาให้พบ อาทิเพื่อนที่ทำงานชอบเอาเปรียบเราเรื่อยในการชอบมาสายหรือโยนงานมาให้เราทำ อย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีส่วนดีคือชอบพาเราไปเลี้ยงข้าวหรือซื้อขนมมาตอบแทนเราเป็นประจำเจ้านายชอบดุเราอย่างไม่มีเหตุผล แต่ใบหน้าของเจ้านายขณะดุเรานั้นทำให้เราคิดถึงพ่อที่เสียไปตอนเด็ก ๆ ซึ่งท่านมักดุเราอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้เป็นประจำ
สิ่งดีของเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเลวร้าย ความผิดพลาดล้มเหลวต่าง ๆในชีวิตการทำงานไม่มีใครที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบที่ไม่เคยทำงานผิดพลาดหรือล้มเหลวเลย ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับความผิดพลาดล้มเหลวบ้างไม่มากก็น้อยความสำเร็จในการทำงานจึงขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราเผชิญหน้ากับความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้น เราตอบสนองต่อมันอย่างไร ซึ่งหากตอบสนองด้วยทัศนคติเชิงลบ ด่าว่าตัดพ้อตัวเอง ผลที่ตามมาคือการบั่นทอนจิตใจ เราอาจท้อถอยหรือล้มเลิกกลางครันทำให้งานที่ทำนั้นไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามหากเราตอบสนองในทางตรงกันข้ามด้วยการหาสิ่งดีจากความผิดพลาดล้มเหลวที่ซ่อนอยู่ แม้ดูเหมือนว่าความผิดพลาดนั้นไม่น่าที่จะให้อภัย การตอบสนองที่ถูกต้องของเราย่อมส่งผลต่อชีวิตที่จะก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมีความหวังและประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่นหากเราเป็นพนักงานคีย์ข้อมูลแล้วเผอิญเผลอลบไฟล์สำคัญบางอย่างไปโดยไม่สามารถกู้กลับมาได้ ส่งผลให้เราและทีมงานต้องทำงานใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นหลังจากที่เรายอมรับผิดและขอโทษทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานเรียบร้อยแล้ว เราไม่ควรนำมาคิดแง่ลบบั่นทอนตัวเองทำให้หมดแรงที่จำทำงานอื่น ๆ อีกต่อไป แต่เราควรคิดว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนสำคัญที่เราจะไม่ทำผิดอีกต่อไปหากเพื่อน ๆ ยังคงโกรธเราอยู่ในวันนี้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเขาอาจยอมคืนดีกับเรา หนึ่งเดือนผ่านไปมันจะกลายเป็นเรื่องขำ ๆ ที่นำมาล้อเลียนกันหนึ่งปีผ่านไปมันจะกลายเป็นตำนานที่ใคร ๆ ก็ตามเมื่อได้ยินเรื่องนี้ย่อมนึกถึงเรา ทุกคนจะจำเราได้ ไม่จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ตัวเองแต่อย่างใด เป็นต้น
อารมณ์ขันนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่ต้องการความสุขในชีวิต มิเพียงเท่านี้อารมณ์ขันยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วยเช่นกัน ไม่ว่าเราจะเป็นลูกน้อง เจ้านาย ผู้บริหาร หรือพนักงานธรรมดาก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่ตึงเครียดทุกวันนี้ อารมณ์ขันเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง คนที่มีอารมณ์ขันจึงเป็นคนที่มีเสน่ห์และเป็นที่ต้องการของทุกคน2
admin
เผยแพร่: 
งานวันนี้
เมื่อ: 
2008-04-03