ถวายพระพร

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส12 สิงหา มหาราชินีณสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 (กรมประชาสัมพันธ์)