'หลักคิดบวก'ก็'บวก'ตลอดชีวิต

แพ้ชนะเริ่มต้นที่ความคิด ถ้าเราไม่คิดที่จะแพ้ แม้วันนี้ดูเหมือนเราพ่ายแพ้ แต่แน่นอนว่ามันจะไม่อยู่กับเราตลอดไป

คนคิดบวกไม่ใช่คนที่ไม่เคยแพ้ ไม่ใช่คนที่ไม่เคยเศร้า ไม่ใช่คนที่ไม่เคยท้อ แท้ แต่คือคนที่ไม่เคยทิ้งเป้าหมาย ไม่เคยทิ้งอุดมการณ์ที่ดี ไม่เคยทิ้งหลักคิดที่ยึดมั่น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จึงสามารถฉุดตัวเองให้ลุกขึ้นก้าวเดินต่อไปได้ไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ตาม

ความคิดบวกเริ่มต้นที่หลัก คิดที่เป็นบวก ถ้าเรายึดหลักคิดหรือคติในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม หลักคิดนั้นจะเป็นตัวกำหนดมุมมองและพฤติกรรม ของเราที่มีต่อเรื่องต่างๆ

หลักคิดที่ผมยึดไว้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลสำคัญยิ่งต่อการสร้างนิสัยคิดบวกอย่างเป็นธรรมชาติของผม เมื่อหลักคิดเริ่มต้นเป็นบวก ทุกสถานการณ์ย่อมเป็นบวก

ผมมีหลักคิดว่า ชีวิตมีคุณค่า จึงต้องใช้อย่างมีคุณค่ามากที่สุด ผมจึงเป็นคนที่เรียนรู้จากอดีต แต่ไม่จมอยู่กับอดีต มุ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุด พุ่งตรงไปเพื่อเป้าหมายที่ใฝ่ฝันไว้ในอนาคต จึงทำให้ไม่เสียเวลาคิดลบ คิดร้าย แต่เสียเวลาคิดหาทางออกที่ดีงามและสร้างสรรค์ ซึ่งย่อมเกิดประโยชน์มากกว่า

ผมมีหลักคิดว่า ทุกคนล้วนมีคุณค่า มีส่วนดีในตัวเอง เราทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกัน จึงควรอยู่ร่วมกันอย่างมีภราดรภาพ ไม่มองใครเป็นศัตรู แต่มีความปรารถนาดีต่อทุกคน อยาก ให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดี ได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อผมถูกใครทำร้ายจิตใจ ดูถูกเหยียดหยาม ผมจึงไม่มีความรู้สึกโกรธ ตรงกันข้ามผมกลับสงสารเขาเสียอีกที่ยึดมั่นอยู่กับอัตตาหรืออีโก้ของตน มีทิฐิมานะคิดว่าตนเองดี ตนเองเก่งกว่าคนอื่น จนเป็นเหตุให้แสดงออกด้วยอาการดูถูกเหยียด หยามผู้อื่น และทำให้ตนเองเป็นทุกข์ เพราะหมกมุ่นกับการคิดลบคิดร้ายต่อผู้อื่น

ผมมีหลักคิดว่าทำในสิ่งที่มีคุณค่า แม้ไม่ได้ผลตอบแทนส่วนตัวใดๆก็ตาม ผมจึงเป็นคนที่ทำงานหนักอย่างมีความสุข ไม่ขึ้นกับว่างานนั้นง่ายหรือยาก แม้ต้องเสียประโยชน์ส่วนตัว แม้ต้องยากลำบาก ผมก็ยินดีทำอย่างดีที่สุด สุดความพยายามเสมอ และแม้ว่าเมื่อพยายามเต็มที่แล้วอาจไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ทำให้เสียใจหรือล้มเลิก แต่มุ่งหาทางที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้น เพื่อให้ก้าวต่อไปเข้าใกล้ความสำเร็จมากกว่าเดิม

ถ้าเรามีหลักคิดเริ่มต้นที่เป็นบวก ยึดเป็นหลักอยู่ในใจ ไม่ว่าสถานการณ์แบบใด ประสบการณ์ดูเหมือนจะเป็นลบเพียงใด ย่อมไม่มีวันลบความทรงจำที่เป็นบวกของเราออกไปได้

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips
ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ