นักการเมือง

จากกระแสข่าวที่ว่า มีสถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษาปลอมในประเทศไทย มีทั้งหมด 202 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ประเภทพาณิชยการ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

คณะกรรมการประเมินการดำเนินงานตามโครงการจำนำข้าวเปลือก ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอให้ใช้ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแทนระบบรับจำนำข้าว ภายในระยะเวลา 2-5 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ลักษณะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลนี้ คือการทำให้เอกชนเข้ามาเป็นเจ้าของบางส่วน โดยรัฐบาลยังคงอำนาจในการบริหาร แต่แทนที่รัฐบาลจะใช้อำนาจการบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน กลับทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนผู้ถือหุ้น เนื่องจากรัฐบาลและเอกชนเป็นคนเดียวกัน จึงทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ในงานเสวนา ldquo;โครงการอัปยศhellip;เมกะโปรเจกต์rdquo; จัดโดยสถาบันสหสวรรษ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผมในฐานะวิทยากรได้แสดงความคิดเห็นต่อคำถามที่ว่า โครงการเมกะโปรเจกต์เป็นโครงการอัปยศอย่างไร จากการศึกษาและติดตามมาโดยตลอด ทั้งในฐานะนักวิชาการและนักการเมือง ผมพบว่า แม้หลายโครงการมีหลักการที่ดีและเป็นที่ปรารถนาของประชาชน แต่วิธีการดำเนินโครงการเหล่านี้ของรัฐบาลได้แสดงความอัปยศหลายประการ โดยเฉพาะรูปแบบการประมูล อาทิ

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากกรณีที่นายไทกร พลสุวรรณ ผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายอีสานกู้ชาติ ระบุว่า มีนักการเมืองพรรคไทยรักไทยที่เป็นหมอ มีชื่อย่อ ldquo;ส.rdquo; เรียกประชุมแกนนำกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และมีการชี้นำว่า หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สมาชิกของกองทุนฟื้นฟูฯ จะไม่ได้เงินจากกองทุนฯ

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากกรณีที่นายไทกร พลสุวรรณ ผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายอีสานกู้ชาติ ระบุว่า มีนักการเมืองพรรคไทยรักไทยที่เป็นหมอ มีชื่อย่อ ldquo;ส.rdquo; เรียกประชุมแกนนำกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และมีการชี้นำว่า หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สมาชิกของกองทุนฟื้นฟูฯ จะไม่ได้เงินจากกองทุนฯ