เลี้ยงแสดงความยินดี

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และรศ. ดร.ปาริชาติ   สถาปิตานนท์  ร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็นในรายการมองรัฐสภา หัวข้อ วิกฤตไอทีวี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความคิดเห็น เรื่องค่าเงินบาทและแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2550 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี (2ม.ค.2550)

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความคิดเห็น เรื่องการกลับมาของหวยบนดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  ASTV ช่อง News 1  เมื่อวันที่ 15 ก.พ.50