February 2013

ประเทศไทยหลังเปิดประชาคมอาเซียน (1)

ประชาคมอาเซียนเป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น แต่การสำรวจที่ผ่านมากลับพบว่า คนไทยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีสัดส่วนน้อยมาก ซึ่งอาจทำให้คนไทยพลาดโอกาสหรือขาดความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

โพลล์แบบสร้างสรรค์ช่วยสร้างบรรยากาศการเลือกตั้งได้อย่างไร?


แหล่งที่มา : http://blogs.e-rockford.com/applesauce/files/2012/10/polls-header-image11.jpg

ในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 มีการทำสำรวจเพื่อทำนายผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแบบแปลกๆ ขึ้นและได้สร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำสำรวจเพื่อทำนายผลการเลือกตั้ง อาทิเช่น การทำสำรวจจากยอดขายหน้ากากโอบามาและรอมนีย์ การสำรวจคนที่เลือกซื้อ

สุนทรพจน์ประธานาธิบดีวิสัยทัศน์อเมริกา


แหล่งที่มาของภาพ : http://leadershipfreak.files.wordpress.com/2010/01/vision-and-criticism.jpg

ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาได้จารึกแล้วว่านายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกได้กล่าวสุนทรพจน์เข้ารับตำแหน่งถึงสองครั้ง แสดงถึงการที่พลเมืองอเมริกันส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จในการบริหารชาติมหาอำนาจแห่งนี้

 การขับเคลื่อนพลเมือง 300 ล้านคนอันประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม มีเสรีภาพในการพูดการแสดงออก มีความคิดเห็นอย่างหลากหลายเป็นเรื่องน่าสนใจ จากการศึกษาสุนทรพจน์เข้ารับตำแหน่งทั้งสองครั้งพบว่ามีข้อคิดที่น่าสนใจดังนี้

ตีสนิทหัวหน้า ให้ก้าวหน้า แบบไม่เชลียร์


แหล่งที่มาของภาพ : http://leadershipfreak.files.wordpress.com/2010/09/boss.jpg

     ในเว็บไซต์ ?ไร้สาระนุกรม? ได้บัญญัติศัพท์คำว่า ?เชลียร์แมน? ไว้อย่างขำขำว่า คือ พวกชอบประจบสอพลอ มีทั้งที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว สามารถพบได้ในบริษัทหรือออฟฟิศทั่วโลก ประโยชน์ในการเป็นเชลียร์แมน ได้แก่ เจ้านายรักใคร่ เอ็นดู  คนอื่นอิจฉา ริษยา  เลื่อนตำแหน่งเร็ว โบนัสขึ้น เงินเดือนขึ้น
     แพทริเซีย ไพรซ์ จากแครนฟิลด์ สกูล ออฟ แมเนจเมนท์  (Cranfield School of Management) ได้ศึกษาพบว่า การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้มีอำนาจในสำนักงาน อาจทำให้พนักงานมีเส้นสายพิเศษในการเลื่อนตำแหน่ง และเส้นสายนี้มักก่อตัวขึ้นในผับหรือการไปดูการแข่งขันกีฬานอกเวลางาน
     อย่างไรก็ตาม คนทำงานทั่ว ๆ ไปมากกว่าร้อยละ 90 ย่อมไม่ชอบ หากมีเพื่อนร่วมงานที่ชอบประจบสอพลอเจ้านาย เป็นพวกขุนพลอยพยัก นายว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้น หรือต่อหน้าทำตัวขยันขันแข็ง ลับหลังกลับเกียจคร้าน ชอบเกี่ยงงานให้คนอื่น  ส่งผลให้คนทำงานจำนวนหนึ่งที่กลัวว่า ตนเองจะถูกมองเป็น พวกเชลียร์แมน จึงไม่กล้าสนิทสนมกับหัวหน้างาน เป็นเพียงผู้รับคำสั่งและปฏิบัติตามหน้าที่เท่านั้น ไม่พูดคุยถามไถ่แลกเปลี่ยนเรื่องทั่ว ๆ ไป สิ่งที่เกิดขึ้นคือ บรรยากาศการทำงานที่ค่อนข้างตึงเครียด ขาดความรู้สึกเป็นมิตร ไม่กล้าเข้าไปขอคำแนะนำหรือปรึกษาหารือ อาจส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ และอาจทำให้ความสุขในการทำงานลดลงได้ 

ไม่อยากตกงาน ต้องพร้อมสู่ ?ประชาคมอาเซียน?


แหล่งที่มาของภาพ : http://cdn.mommyish.com/files/2012/09/lost-job.jpg

     ในช่วงนี้ ประเทศไทยมีการกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมด้านการศึกษาสำหรับเด็ก ๆ แต่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 หรือในอีก 3 ปี ข้างหน้านี้ ไม่เพียงเป็นเรื่องของเด็ก ๆ ที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ คนทำงานทุกคน ทุกเทศทุกวัย และทุกอาชีพ ต้องเตรียมพร้อมด้วย เพราะทุกประเทศอาเซียนต้องเปิดเสรีให้กับการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี
     หากเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน เราย่อมสามรถแข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียนได้ เราจะมีโอกาสได้งานที่ ?ดีกว่าและก้าวหน้ามากกว่าเดิม? แต่ในทางตรงกันข้าม เราอาจต้อง ?ตกงาน? ถูกแรงงานจากประเทศอาเซียนมาแย่งชิงงานไป เพียงเพราะเราขาดความรู้ความสามารถและทักษะบางอย่างที่จำเป็นนั่นเอง  
     ดังนั้น คนทำงานทุกคนจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ แต่ต้องวาดวิสัยทัศน์และเตรียมความพร้อมอนาคตของเรา ให้สามารถอยู่รอดได้อย่างมั่นคง โดยต้องพร้อมในเรื่องต่าง ๆ อาทิ
    

คิดใหม่ คิดไกล คิดก่อน เพื่ออนาคต

     เมื่อต้นเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทอีสต์แมนโกดัก ผู้ผลิตฟิล์ม กล้องถ่ายรูป และปรินเตอร์  ?โกดัก? ที่ก่อตั้งมานานกว่า 131 ปี เตรียมยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หลังราคาหุ้นของบริษัทดิ่งฮวบไปร้อยละ 88  ตลอดปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการตีตลาดของธุรกิจกล้องดิจิตอล ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่ากล้องฟิล์ม จนอาจเรียกได้ว่า แทบไม่มีใครใช้กล้องที่ใส่ฟิล์มแล้วในปัจจุบัน

     โกดัก นับเป็นตัวอย่างล่าสุดของธุรกิจที่ถูกเทคโนโลยี ?ใหม่? เข้ามาตีตลาดและชนะอย่างราบคาบ เพียงเพราะว่าไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ต้องแพ้ผู้ที่คิดใหม่ คิดไกล คิดก่อน
      โลกปัจจุบันและอนาคตไม่มีพื้นที่ของผู้ที่หยุดนิ่ง แต่เปิดกว้างสำรับผู้ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในระดับปัจเจกหรือเราแต่ละคน และในระดับองค์กร
     ?นวัตกรรม" จึงนับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  โดยนวัตกรรม (Innovation) เป็นการใช้ความรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันนำมาซึ่งการประดิษฐ์คิดค้นและปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้มีความแปลกใหม่ขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นการนำแนวคิดใหม่มาใช้