การเมือง

อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า ldquo;ความดีของมนุษย์ต้องสิ้นสุด เมื่อเริ่มเล่นการเมืองrdquo;
แฮรี่ เอส ทรูแมน ประธานาธิบดี คนที่ 33 ของสหรัฐ เคยกล่าวไว้ว่า ldquo;สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมากที่สุดในทางการเมือง คือ อยากรู้วิธีเลิกเล่นการเมืองrdquo;
ในบรรดาอาชีพต่าง ๆ ที่ถูกเหน็บแนบ ดูถูกดูแคลน ไม่ให้ความเชื่อมั่นศรัทธามากที่สุด ปรากฏว่า อาชีพ ldquo;นักการเมืองrdquo; ติดหนึ่งในอาชีพที่มีคนกล่าวถึง ในเชิงเสียดสี เย้ยหยัน ดูถูกดูแคลน มาโดยตลอด

ปลดล็อกการเมืองไทย : ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่

คงเป็นการดี ถ้าประชาชนไม่เพียงมีส่วน lsquo;ร่วมร่างrsquo; รัฐธรรมนูญแต่มีส่วน lsquo;ร่วมแก้ไขrsquo; ด้วย หากในทางปฏิบัติเกิดปัญหาจึงเป็นการดีที่จะรวบรวมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ไว้ แม้รัฐธรรมนูญจะได้ประกาศใช้แล้วเพื่อศึกษา เรียนรู้ และนำมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง เมื่อต้องการแก้ไขหนังสือเล่มนี้ ได้ทำหน้าที่นี้โดยได้รวบรวมประเด็นวิพากษ์ ข้อคิด และข้อเสนอแนะ ร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในอนาคตหากบางมาตราเกิดปัญหาขึ้น จะไม่ต้องถูกล้มล้างรัฐธรรมนูญ ดังเช่นในอดีตที่ผ่าน มา

* ที่มาของภาพ http://ecard.jimmyspa.com/anytime/card/c005001.gif
อีกเพียงไม่ถึงเดือนจะถึงวันสำคัญ พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนในการเลือกตั้งผู้แทนฯ เข้ามาบริหารประเทศชาติหลังจากที่ประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทยได้ถูกเว้นวรรคไว้นานร่วมปี


* ที่มาของภาพ -http://www.coca.com/bmw/UserFiles/Image/tea1(1).jpg

ปัญหาประการหนึ่งของพรรคการเมืองไทยที่เรารับรู้กันทั่วไป นั่นคือ พรรคการเมืองมักจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมและบัญชาการของหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และกลุ่มทุนของพรรค โดยทั้งหมดมีอำนาจในการสั่งการและตัดสินใจ มักไม่ใคร่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรค ประธานสาขาพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค หรือ ส.ส.ของพรรค มีโอกาสร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการเรื่องสำคัญ ๆ ของพรรค

จากการที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาแถลงข่าวว่าไม่เห็นด้วยหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมาชิกวุฒิสภา (..) สังกัดพรรคการเมืองนั้น

ผมมีความคิดเช่นเดียวกับท่านสาทิตย์ ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นการขัดต่อบทบาทหน้าที่ของ ส.. ซึ่งต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง

สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง ด้วยการแย่งชิงพื้นที่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลที่ต้องการนำข้อเท็จจริงมานำเสนอต่อประชาชน และฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการปกป้องภาพลักษณ์ของตนเอง อาจนำมาซึ่งความสับสนแก่ประชาชนว่าข้อมูลของฝ่ายใดคือข้อเท็จจริง ข้อมูลใดเป็นข้อคิดเห็น และคำกล่าวใดเป็นเพียงการโกหกเท่านั้น

ดังที่ผมได้ประสบด้วยตัวเอง จากการที่ถูกกล่าวพาดพิงว่า ผมเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องบิน C-130 กับคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริงตามที่ผมได้ชี้แจงไปแล้ว แต่เป็นเพียงการโกหกเพื่อเบี่ยงประเด็นให้เป็นประเด็นทางการเมือง

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมมีความปรารถนาที่จะเห็นการเมืองไทยเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งผมคิดว่าการเมืองที่สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมี นักการเมืองที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนักการเมืองที่มีลักษณะดังต่อไปนี้