เลี้ยงแสดงความยินดี

 


เลี้ยงแสดงความยินดี

นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และ
MIT จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ที่ได้รับเชิญให้เป็น
Senior Fellow (นักวิชาการอาวุโส) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกาadmin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2007-05-08