ค่าเงินบาท

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความคิดเห็น เรื่องค่าเงินบาทและแนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2550 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี (2ม.ค.2550)

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2007-01-02