?โครงการสอนภาษาเพื่อเยาวชน ทำความดีถวายพ่อ?ldquo;โครงการสอนภาษาเพื่อเยาวชน ทำความดีถวายพ่อrdquo;

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2550 เวลา 14.00 - 15.00 น.

ณ มัสยิดสุเหร่าบางมะเขือ เขตวัฒนา

____________________________________

 • เปิดงาน

 • พิธีกรกล่าวเชิญชวนเข้าสู่บรรยากาศงาน

 • แถลงข่าวเปิดตัวครูใหญ่และครูอาสาฯ ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวแถลงข่าวและวัตถุประสงค์โครงการฯ

 • เชิญครูอาสาฯ + ผู้นำชุมชน รับมอบสื่อการสอน

 • ร้องเพลงพ่อ / ของขวัญจากก้อนดิน :คุณแมน(วทัญญู) นำร้องเพลง

 • คุณนีน่า มาแนะศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • วีดีทัศน์บรรยากาศการเรียนการสอนที่ผ่านมา

 • สาธิตการสอน : โดยคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

  : ครูอาสาฯ ร่วมทำตาม(แทรกระหว่างแถวเด็ก ๆ ในห้องประชุม)

 • กิจกรรมบนเวที ครูอาสาฯ นำกิจกรรม

  1. เกมส์ถาม - ตอบภาษาอังกฤษ

  2. สอนร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ