ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ไปร่วมงาน 40 YEARS OF INSPIRATION

   

 


ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ไปร่วมงาน 40 YEARS OF INSPIRATION ของ The Institute of Politics มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Dr. Thomas C Schelling ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2005

 
 


admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-11-01