August 2007

ดึงดูดเด็กเก่งจากทั่วโลกสู่ฮาร์วาร์ด

แม้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลก แต่สิ่งที่ยังเป็นความท้าทายอยู่เสมอคือ การแข่งขันกับมหาว

"การเมือง" เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

เมื่อเอ่ยถึง "การเมือง" หลายคนแสดงออกถึงอาการเบื่อหน่าย ไม่น่าสนใจ ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวและมีทัศนค

เขียนเป็น..พูดดี

เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดจึงสามารถพูดได้ดี แต่เราต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี มิฉะนั้นจะไม่สามารถพูดได้

อุปสรรคการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM retreat) ระหว่าง 3-4 พฤษภาคม2550 ที่ผ่านมา ณ กรุงบันดาเสรี เบกาวัน ประเทศบรู

ศูนย์เรียนรู้ทางการวิจัย

ในปี 2551 มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า ไทยจะมีศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ คือ

ถึงเวลาแปรรูปตลาดหลักทรัพย์หรือยัง

การแปรรูปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกครั้งภายหลังมีกระแสข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทร

การเมืองไทยหลังคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยนับ 10 ชั่วโมง ที่อัยการสูงสุดยื่นคำร้อ

ฝึกพูดเริ่มจากเขียน

การพูดเหมือนการขับรถ ไม่มีใครขับรถแบบผู้เชี่ยวชาญได้ในวันที่ขับรถวันแรก แต่จะต้องมีความตื่นเต้น ความไม่มั่นใจ ความผิดพลาด ความกล้า ๆ กลัว ๆ

สไตล์การนำแบบให้เสรีภาพ

ldquo;การแหวกม่านประเพณีrdquo; หรือการคิดนอกกรอบความเคยชินหรือวิธีการเดิม ๆ นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการคิดสร้างสรรค์เพราะจะทำให้เรา

สนทนากันอย่างไรให้ ?สร้างสรรค์ สร้างมิตร ไม่คิดก่อศัตรู"

บ่อยครั้งที่ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรมักเกิดขึ้นจาก ldquo;การสนทนาrdquo; ที่ไม่ลงรอยระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บริหารด้วยกันเอง

พัฒนาความเป็นเมือง...พัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

สถานการณ์ของประเทศไทยที่ถูกประกบด้วยประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากกว่า เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ เป็นต้น และ

ปรับหลักสูตรพื้นฐาน วางรากฐานพัฒนาผู้เรียนรู้ทันโลก

เมื่อไม่นานมานี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประกาศยกเครื่องหลักสูตรครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรรายวิช

สร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างงานและครอบครัวได้อย่างไร

คนจำนวนมากต่างยึดมั่นทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานอย่างสุดกำลังความสามารถ บ้างทำเพื่อไต่เต้าไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่มุ่งหมายไว้ บ้าง

สอนลูกรักเป็นนักบริหารเวลา

เมื่อเอ่ยถึง ldquo;การบริหารเวลาrdquo; พ่อแม่จำนวนมากมักมองว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ หรือนักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรระดับสูงที่มีงานและพนักงาน

พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนครบวงจร? เส้นทางที่ต้องก้าวเดิน

หน้าที่สำคัญของการจัดการศึกษาคือการพัฒนาคนที่เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ดังที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542

เมืองน่าอยู่: เมลเบิร์นเมืองแห่งการเรียนรู้

....เมืองน่าอยู่......คือ เมืองที่มีความพร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตในทางธุรกิจ ความสะดวกสบายในด้านขนส่ง

จตุคามรามเทพ?ผลกระทบของเครือข่าย

จตุคามรามเทพเป็นวัตถุมงคลที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เห็นได้จากปริมาณการผลิตจตุคามออกมามากกว่า 800 รุ่นในระยะเวลาอันสั้น งบปร

จัดการความกลัวเมื่อต้องพูด

ในระหว่างที่ผมทำงานวิชาการที่ฮาวาร์ด ผมได้เข้าไปฟังบรรยายวิชา ศิลปะการสื่อสาร (The Arts of Communication)

ควรยกเลิกมาตรการกันสำรอง 30% หรือไม่?

มาตรการหนึ่งในแก้ปัญหาการขาดเสถียรภาพของค่าเงินบาท ซึ่งมีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน คือ มาตรการกันสำรองเงินลงทุ

สนทนากันอย่างไรให้ ?สร้างสรรค์ สร้างมิตร ไม่คิดก่อศัตรู?

บ่อยครั้งที่ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรมักเกิดขึ้นจาก ldquo;การสนทนาrdquo; ที่ไม่ลงรอยระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บริหารด้วยกันเอง

ฮาร์วาร์ด: อาณาจักรสร้างและกระจายผลวิจัยสู่ระดับนานาชาติ

ข้อเขียนเรื่องที่ผ่านมา ผมได้กล่าวถึง บรรยากาศของการสร้างผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยทั้งครูและศิษย์ต่างได้รับแรงกระตุ้นให้แข่งขัน

รัฐธรรมนูญใหม่ มีอะไรใหม่?

การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้ ท่ามกลางความขัดแย้งของสังคมว่าจะรับ หรือ ไม่รับร

มั่นใจเพียงใดเมื่อต้อง ?พูด?

ldquo;เป็นความจริงที่ว่า คนจำนวนมากที่ควรจะพัฒนาทักษะการพูดของเขา แต่กลับละเลยเรื่องนี้เสียrdquo;

เป็นนักบริหารเวลารุ่นเยาว์

เด็กที่ถูกฝึกในเรื่องการบริหารเวลาอย่างดี เด็กจะกลายเป็นผู้ที่มีวินัยสูง มีความรับผิดชอบ รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่

มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม

สังคมไทยเช่นเดียวกับสังคมอื่นๆ ทั่วโลกที่มีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม ปัญหาการศึกษา ปัญหาสิ่งแวด

เก็บภาษีมรดก-ภาษีทรัพย์สิน ควรเขียนในรัฐธรรมนูญ?

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวดแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 83ระบุว่า รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ โดยวรรค

GLOBAL WARMING?บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

ภาวะโลกร้อนกลายเป็นประเด็นที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน จนมีความตื่นตัวของรัฐบาลและประชาชนในหลายประเทศที่พยายามป้องกันและแก้ไขปัญหานี้