ความมั่งคั่ง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ผมได้มีโอกาสบรรยายพิเศษในการประชุมสภาปัญญาสมาพันธ์เรื่อง “กฎ 99-1 กับความเหลื่อมล้ำ”
ซึ่งมีการถ่ายทอดผ่านทาง Live Facebook ด้วย