หลงตัวเอง

"คนทำงานเก่ง แต่นำเสนอไม่เก่ง = ไม่เก่ง
คนทำงานไม่เก่ง แต่นำเสนอเก่ง = เก่ง"

คำกล่าวเหน็บแนมที่หลายคนคงยอมรับว่า เป็นความจริง "ในแวดวงการทำงาน คนส่วนใหญ่มักจะตัดสินคนจากภายนอก" ถ้าพูดเก่ง นำเสนอตนเอง นำเสนองานเก่ง ก็มักจะได้รับการประเมินว่า เก่ง ทั้ง ๆ ที่อาจจะทำงานไม่เก่ง ทำงานไม่เป็น ขาดความรับผิดชอบ ขณะที่คนทำงานได้ดีกว่า มีความรับผิดชอบมากกว่า แต่กลับพูดไม่เป็น นำเสนอไม่เก่ง มักจะถูกประเมินว่า ไม่เก่ง ?

เป็นความจริงที่ว่า เรามีโอกาสถูกหลอกด้วยคนที่ "ดูดี" แต่ "ทำไม่ได้จริง"
บาร์โบรา เนวิคกา (Barbora Nevicka) นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ได้ทำการทดลองพบว่า พนักงานจะให้คะแนนผู้นำที่ดูน่าเลื่อมใส (charismatic leaders) แม้ว่าผู้นำคนนั้น จะไม่สามารถทำงานได้ดีก็ตาม ซึ่งเป็นการประเมินค่าความสามารถของผู้นำที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินจริง