สังคม


ผมขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่ได้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับ 1 ของประเทศตามเกณฑ์นานาชาติ Webometrics ประจำปี 2557 โดยขยับขึ้นจากอันดับที่ 15 ประมาณปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณที่ให้เกียรติแก่ผมด้วยโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นประธานการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยครับ


แหล่งที่มาของภาพ : http://tigerwires.com/cms/lib3/PA01000001/Centricity/Domain/699/all-about-me-boy.jpg

 “นี่..เห็นไหม ผลงานจากไอเดียฉันล้วน ๆ  ดีนะที่ไม่ฟังความคิดของพวกเธอ”

“ผมทำคนเดียวได้..บอกตรง ๆ ผมไม่ไว้ใจเด็กใหม่พวกนี้”

“ผมยืนยันว่า จะต้องทำแบบนี้ ถ้าใครไม่เห็นด้วย ก็คงร่วมทีมกันไม่ได้!!”

ลองสำรวจดูว่า คำพูดประมาณนี้เคยออกมาจากปากเราหรือไม่?...


แหล่งที่มาของภาพ : http://static6.businessinsider.com/image/4df8daf14bd7c86642280000/hate-keeping-gmail-contacts-in-order-this-plug-in-scans-signatures-to-automate-the-busy-work.jpg

โต๊ะทำงาน..โล่ง หรือ รก ดีกว่ากัน?

จากคำถามข้างต้น คนส่วนใหญ่คงจะตอบว่า โต๊ะทำงานที่ โล่ง น่าจะดีกว่ารก เพราะนอกจากจะทำให้รู้สึกว่าน่านั่งทำงานมากกว่าแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสะอาดและมีวินัยของเจ้าของโต๊ะ อีกทั้ง ทำให้คนอื่น ๆ ที่มองมารู้สึกสบายตามากกว่าโต๊ะที่รกรุงรัง เต็มไปด้วยสิ่งของที่ไม่ได้จัดระเบียบ


แหล่งที่มาของภาพ : http://www.allpsychologycareers.com/imagesvr_ce/0001/racial-prejudice.jpg

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษในงาน International Conference on Arts and Science 2014จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยผู้ฟังประกอบด้วยอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในการบรรยายครั้งนี้ ผมได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีลักษณะที่สำคัญหลายประการ เช่น

8605532 f260

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ครับ เรามาว่ากันต่อถึงการรับมือกับหัวหน้าที่มีอีโก้สูงนะครับ
 
ทางที่ดีกว่าหากเราต้องเผชิญหน้ากับหัวหน้างานอีโก้สูง ถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม และเห็นว่าพฤติกรรมของเขาส่งผลเสียหายทั้งต่อคนทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และองค์กรในภาพรวม สิ่งที่เราควรทำเพื่อ "แก้ไข" พฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่
 
กล้าขอนัดคุยส่วนตัวความขัดแย้งหลายครั้งแก้ไขได้ด้วยการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น การสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจและรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้น ดังนั้น เมื่อเราเห็นว่าอีโก้ของเขากำลังสร้างปัญหาให้กับตัวเรา คนอื่นๆ และองค์กร ให้เรากล้าเข้าไปขอนัดเวลาส่วนตัวเพื่อสนทนากับหัวหน้าตามลำพัง โดยการพูดคุยควรทำอย่างไม่เป็นทางการ เสนอว่าควรนัดสถานที่นอกออฟฟิศ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ฯลฯ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ทำให้การรับฟังสิ่งที่เราจะพูดนั้นง่ายขึ้น

 

 


โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

"ในปี ค.ศ. 2030 งานกว่า 2,000 ล้านตำแหน่งจะหายสาบสูญไป"

ข้อความข้างต้นมาจากนิตยสาร The Futurist ฉบับประจำเดือนกันยายนตุลาคม 2013 ซึ่งนักอนาคตศาสตร์ได้คาดการณ์อนาคตที่กำลังจะหายไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อันเกิดจากปัจจัยสำคัญคือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีการจัดแต่งพันธุกรรม ฯลฯ ขณะเดียวกันจะมีการสร้างงานรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

การเขียนใบสมัครงานเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถเรียกร้องความสนใจให้ผู้อ่านสนใจใบสมัครของเรา เราจะทำอย่างไรให้เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วได้แนะนำไปแล้วว่าเราจะใช้คำว่าอะไรบ้าง สัปดาห์นี้เราจะเพิ่มหรือเสนอสิ่งที่แตกต่างอย่างไร

เพิ่มความเหมือนมากกว่าแตกต่าง นิโคล วิลเลียม (Nicole Williams) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพของลิงค์อิน วิเคราะห์ว่า คำเหล่านี้อาจจะทำให้ดูดี แต่ไม่เหมาะเมื่อนำมาใช้เพื่อเรียกคะแนนให้ตัวเองในใบสมัครงาน เพราะคนส่วนใหญ่ก็นิยมเขียนคุณสมบัติคล้ายๆกันเหล่านี้ลงไป เช่น มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักวางกลยุทธ์ ฯลฯ คำเหล่านี้แม้ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ทำให้เราถูกกลืนไปกับคนอื่นๆด้วย ทำให้ไม่มีความโดดเด่นที่น่าสนใจ

 

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ในการเขียนใบสมัครงาน (resume) นอกเหนือจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน และ จุดมุ่งหมายทางอาชีพแล้ว ผู้สมัครงานมักนิยมกล่าวถึงคุณสมบัติ "พิเศษ" ของตนเพื่อเพิ่มคะแนนนิยมจากองค์กรที่ตนสนใจ อาทิ

...ผมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง ...ความสามารถพิเศษของผมคือ เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ชั้นเลิศ ...ดิฉันเป็นคนชอบคิดนอกกรอบ ชอบคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

เมื่อไม่นานมานี้ ลิงค์อิน (LinkedIn) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เน้นด้านเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งสมาชิกมักนิยมใช้ในการหางาน ได้ทำการสำรวจสมาชิกมากกว่า 259 คน และจัดลำดับคำ 10 คำที่ถูกใช้มากที่สุดในการเขียนสมัครงาน (LinkedIn's annual list of the year's most overused resume words) ประจำปี 2013 พบว่า คำที่ใช้มากเกินไปในใบสมัครงาน 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความรับผิดชอบ (responsible) เป็นนักวางกลยุทธ์ (strategic) และมีความคิดสร้างสรรค์ (creative)