สังคม

ในปัจจุบันระบบสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พัฒนาไปอย่างมาก ทำให้อัตราการตายของประชากรลดลง และควบคุมอัตราการเกิดได้มากขึ้นผ่านการวางแผนครอบครัว ประกอบกับค่านิยมการครองโสดที่นานขึ้นและไม่นิยมมีบุตรหลังชีวิตสมรส ล้วนเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศไม่มีประชากรรุ่นใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาทดแทนประชากรรุ่นเก่าที่กำลังเข้าสู่วัยชราในสัดส่วนที่เหมาะสม โครงสร้างประชากรของไทยจึงกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ

Recently, Thailandrsquo;s Juridical Council resolved that the Act allowing two-and three-digit lotteries does not exonerate the previous government. Instead of that Act, this government intends to amend the 1974 Lottery Act and use it. The revised Act will oversee legal lottery ticket distribution, but first it must be approved by the National Legislative Assembly.

หลังจากที่ผมได้แบ่งปันแนวคิด ldquo;ผู้ประกอบการเพื่อสังคมrdquo;ผ่านทางบทความในหนังสือพิมพ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-letter) และยังเผยแพร่ใน www.blog/oknation.net/kriengsak ได้มีผู้ที่สนใจแนวคิดนี้จำนวนไม่น้อย ซึ่งส่วนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กลับมายังผมด
กระแสข่าวที่รัฐบาลไฟเขียวให้กระทรวงการคลังออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล็อตเตอรี่ 2 ตัว และ 3 ตัว เพื่อแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินซึ่งเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดการถกเถียงแสดงความคิดเห็นกันอย่างมาก ทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่มที่คัดค้านการกระทำดังกล่าว

สมัชชาแรงงานนอกระบบและตัวแทนแรงงานนอกระบบ ได้ออกมาเรียกร้องขอมีสิทธิประกันสังคมเหมือนกับแรงงานในระบบ เหตุการณ์นี้ทำให้กระแสการปฏิรูประบบประกันสังคมถูกจุดขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมทั้งทำให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบต่างรอคอยว่ารัฐบาลและสำนักงานประกันสังคมจะทำอย่างไร ที่จะช่วยให้พวกตนสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและมีหลักประกันในชีวิต

. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ldquo;สันติภาพที่ยั่งยืนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้ หากประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพยากไร้ การให้สินเชื่อรายย่อยจึงเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนrdquo;
ข้อความข้างต้น ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี 2006 จากการก่อตั้งธนาคารกรามีน เพื่อปล่อยกู้แก่คนยากจน ได้กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับโทรทัศน์ของนอรเวย์ ภายหลังได้รับรางวัลนี้
....กระทรวงมหาดไทยเตรียมออกกฎกระทรวงประกาศกรุงเทพมหานคร ndash; ปริมณฑล เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวหลังพบแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกพาดผ่านใต้พื้นที่