ขอเสนออย่างสร้างสรรค์

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

เกี่ยวกับนโยบายบาเตอร์เทรด (Barter trade) ของรัฐบาล ซึ่งผมได้เขียนบทความวิพากษ์ไปก่อนหน้านี้ และมีเพื่อน ๆ ได้กรุณาเขียนจดหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับผม โดยระบุถึงข้อดีของระบบบาเตอร์เทรด คือลดการพึ่งพาสกุลเงินต่างประเทศ ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และช่วยขยายตลาดเข้าไปในประเทศกำลังพัฒนา ผมจึงขอแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นนี้ ดังต่อไปนี้

การแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากประเทศจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ไหลเข้าสู่เอเชียมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น โดยเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ประเทศจีนในสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากการที่นายกฯ ได้จัดงานแถลงทิศทางนโยบายเศรษฐกิจปี 2549 โดยใช้ชื่องานว่า ldquo;ทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในปี 2549rdquo; โดยเชิญนักธุรกิจเข้ามาฟังคำแถลง ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ทิศทางในปี 2549 ที่ท่านนายกฯ ได้แถลงดังนี้

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 49 ท่านนายกฯได้เชิญกลุ่มนักธุรกิจเข้ามาฟังการประเมินภาวะเศรษฐกิจในปี 2548 และแถลงนโยบายเศรษฐกิจในปี 2549 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจที่มาเข้าร่วมประชุม แต่จากการรับฟังข้อมูลการแถลงของท่านนายกฯเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจปี 2548 ผมมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

เรียลลิตี้โชว์ (Reality show) ซึ่งถ่ายทำชีวิตจริงของผู้เข้าแข่งขัน กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีนี้ โดยเฉพาะรายการที่ถ่ายทอดสดชีวิตของผู้เข้าแข่งขันทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะกิน เล่น ฝึกซ้อมหรือทำภาระกิจต่าง ๆ แม้แต่การนอน ซึ่งการติดตามถ่ายกันตลอด 24 ชั่วโมงทำให้ผู้ชมสนใจติดตามชมผู้เข้าแข่งขันอย่างไม่วางตา เพราะสามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นได้เป็นอย่างดี

ตัวแทนเอกชนภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้เสนอแนวทางเพื่อฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สรุปเป็นมาตรการ 3 ข้อหลัก คือ

1) นำค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านมาหักลดหย่อนภาษีได้ปีละ 1 แสนบาท จากเดิม 5 หมื่นบาท

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการครอบครองกรรมสิทธ์ที่ดินของมูลนิธิวัดสวนแก้วที่ซื้อจาก นางวันทนา สุขสำเริง ผู้ครอบครองที่ดินปรปักษ์ โดยให้กลับไปเป็นกรรมสิทธิ์ของ นางทองอยู่ หิรัญประดิษฐ์ เจ้าของเดิม หลังจากทายาทเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเดิมได้คัดค้านต่อศาลว่า ผู้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ถูกต้อง เหตุการณ์นี้ทำให้ คำว่าldquo;ผู้ครอบครองที่ดินปรปักษ์rdquo; เริ่มเป็นที่คุ้นหู

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ร.ม.ต.กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ได้ขอความร่วมมือไปยัง ร.ม.ต.กระทรวงการคลังให้พิจารณาขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ยังไม่ได้ขึ้นเต็มเพดานภาษี ตามมติของคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา

Pages