ขอเสนออย่างสร้างสรรค์

คณะกรรมการประเมินการดำเนินงานตามโครงการจำนำข้าวเปลือก ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอให้ใช้ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแทนระบบรับจำนำข้าว ภายในระยะเวลา 2-5 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

นโยบายหาเสียง ldquo;โคล้านครอบครัวrdquo; ของพรรคไทยรักไทยในช่วงการเลือกตั้งปี 2548 สามารถเรียกคะแนนเสียงจากเกษตรกรทั่วประเทศ หลังจากนั้นรัฐบาลได้ตั้งบริษัทส่งเสริมธุรกิจการเกษตรไทย (สธท.) หรือที่เรียกกันว่า SPV (Special Purpose Vehicle) ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดซื้อและแจกโคให้กับเกษตรกรเพื่อเลี้ยง โดย SPV จะรับซื้อในราคาที่กำหนดตามอายุและน้ำหนักของโคตามสายพันธุ์

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

เมื่อห้าปีที่แล้ว เราคงจำได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับคดีซุกหุ้นอันโด่งดังของท่านนายกฯทักษิณ ชินวัตร แม้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาให้ท่านนายกฯพ้นความผิดจากกรณีดังกล่าว จนกลายเป็นที่มาของวลีที่ว่า "ความบกพร่องโดยสุจริตrdquo; ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครทราบว่านายกฯบกพร่องโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่คำพิพากษาดังกล่าวยังคงสร้างความเคลือบแคลงใจแก่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยจนถึงทุกวันนี้

แม้สงกรานต์ปีนี้จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ภาครัฐยังคงต้องหาแนวทางและมาตรการลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด เนื่องจาก ปัญหาความไม่ปลอดภัยยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นอกเหนือจากอุบัติเหตุจากรถยนต์สาธารณะ หรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์แล้วยังมีภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, น้ำป่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น แต่ว่าการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังคงขาดความต่อเนื่อง แก้เฉพาะจุดที่เกิดปัญหา ขาดการดูภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งขาดระบบป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ปี ค.ศ.1934 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำที่สุดของอเมริกา ในปีนั้น นาย Charles B. Darrow ซึ่งกำลังตกงานอยู่นั้นได้ให้กำเนิดเกมกระดาน (Board game) ซึ่งเป็นที่แพร่หลายที่สุดเกมหนึ่งของโลก ซึ่งเขาตั้งชื่อว่า ldquo;Monopoly gamerdquo; หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม ldquo;เกมเศรษฐีrdquo; ซึ่งได้แนวคิดบางส่วนมาจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทุนในอเมริกาในสมัยนั้นมิตรสหายที่รัก คงพอจะทราบว่า ใครเป็นผู้คิดเกมนี้ขึ้น ?

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้กล่าวถึง rdquo;เกมเศรษฐีภาคขยายrdquo; ที่นวัตกรชาวไทยพัฒนาจากเกมเศรษฐีภาคเดิม โดยผู้เล่นสามารถบรรลุเป้าหมายของเกมคือเป็นผู้เล่นที่เหลือเพียงผู้เดียวได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถกุมตำแหน่ง ldquo;นายธนาคารrdquo; ซึ่งเป็นผู้ควบคุมกติกา และเปลี่ยนกติกาให้เอื้อต่อผลประโยชน์ของตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเงินทุนโดยการให้ผู้เล่นต่างชาติสามารถเข้ามาซื้อหุ้นได้อีกด้วย

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

การแถลงข่าว ก.ล.ต. ในประเด็นการซื้อขายหุ้นของ นายพานทองแท้ ชินวัตร และ นางสาวพิณทองทา ชินวัตร จากบริษัทแอมเพิลริช ในราคา 1 บาท แล้วนำมาขายในตลาดราคา 49.25 บาท ซึ่งทาง .ล.ต. ยืนยันว่าไม่เป็นการใช้ข้อมูลภายใน เพราะผู้ถือหุ้นทั้งสองคนซื้อหุ้นจากบริษัทที่ตัวเองเป็นผู้ถือหุ้น และบริษัทดังกล่าวไม่มีผู้อื่นถือหุ้นอยู่ด้วยนั้น เป็นการด่วนสรุปโดยที่ยังไม่เห็นหลักฐาน

ldquo;

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

การเจรจา FTA ไทย สหรัฐ ที่ผ่านมา 18 เดือน 6 รอบ มีหลายเหตุการณ์ที่แตกต่างจากการเจรจา FTA กับประเทศอื่นที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมประท้วงของภาคประชาชนหน้าสถานที่เจรจา การลาออกของหัวหน้าคณะเจรจา เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของกระบวนการเจรจา FTA ผมจึงขอเสนอหลักการในการปฏิรูปกระบวนการเจรจา FTA ดังนี้

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ผมขอเรียกร้องให้ โอ๊ค-แอม ทำเพื่อพ่ออีกสักครั้ง ตอบคำถามคาใจประเด็นแอมเพิลริช เหตุคนอื่นพูดแทนไม่เคลียร์

กรณีที่การซื้อ-ขายหุ้นและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทแอมเพิลริชยังมีความคลุมเครือ เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ ยังไม่สามารถอธิบายและแสดงหลักฐานที่สร้างความชัดเจนแก่สังคมได้ และต่างพยายามโยนประเด็นออกจากตัวเอง

Pages