ขอเสนออย่างสร้างสรรค์

ภาพจาก http://www.chaonet.com/joke/images/BABY_PUE.jpg
 
การคาดการณ์พบว่า หลังจากเดือนมีนาคม 2551 กองทุนน้ำมันจะหมดภาระชำระหนี้จากการตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน และหากรัฐบาลยังไม่ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนหลังจากหมดภาระหนี้
5 มิถุนายน 2550
เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก
7 พฤษภาคม 2550
เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก