การเมือง

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

จากการตอบข้อซักถามของ พล..สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ถึงการแต่งตั้งทหารเข้ามาเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจจำนวนมากว่า การให้ทหารเข้าไปเป็นบอร์ด ไม่ได้เป็นการให้รางวัลหรือเป็นการตอบแทน แต่พิจารณาจากคุณสมบัติที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ค

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก