การเมือง

สิ่งที่อยู่ในใจของหลายคนในการเลือกผู้แทน คือ เราต้องการให้คนดีและคนที่มีความรู้ความสามารถได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่สภา แต่ขณะเดียวกัน เราคงมีคำถามว่า “จะดึงดูดคนดีและเก่งเข้ามาทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนให้มากขึ้นอย่างไร” เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา แม้เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด และสะท้อนอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนได้มากกว่าฉบับอื่น ๆ แต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถสกัดกั้นนักการเมืองที่ไม่เหมาะสมเข้ามาบริหารประเทศได้
0

สิ่งที่อยู่ในใจของหลายคนในการเลือกผู้แทน คือ เราต้องการให้คนดีและคนที่มีความรู้ความสามารถได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่สภา แต่ขณะเดียวกัน เราคงมีคำถามว่า ldquo;จะดึงดูดคนดีและเก่งเข้ามาทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนให้มากขึ้นอย่างไรrdquo; เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา แม้เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด และสะท้อนอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนได้มากกว่าฉบับอื่น ๆ แต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถสกัดกั้นนักการเมืองที่ไม่เหมาะสมเข้ามาบริหารประเทศได้

ขณะที่ทุกฝ่ายกำลังเฝ้าจับตาเฝ้าดูว่าศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกา จะมีทางออกและคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าจะเป็นอย่างไรนั้น
0

ขณะที่ทุกฝ่ายกำลังเฝ้าจับตาเฝ้าดูว่าศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกา จะมีทางออกและคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าจะเป็นอย่างไรนั้น ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือ กรณีที่มีการยื่นให้ศาลปกครองพิจารณาเพื่อเพิกถอนพระราชกฤษฏีกายุบสภา พ

จากการที่ทีมโฆษกของของพรรคไทยรักไทยได้แถลงข่าวตอบโต้คำปราศรัยของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผมเห็นว่า สิ่งที่ทีมโฆษกแถลงข่าวนั้น เป็นการพยายามลดความน่าเชื่อถือของพรรคประชาธิปัตย์ในสายตาประชาชนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
0

จากการที่ทีมโฆษกของของพรรคไทยรักไทยได้แถลงข่าวตอบโต้คำปราศรัยของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผมเห็นว่า สิ่งที่ทีมโฆษกแถลงข่าวนั้น เป็นการพยายามลดความน่าเชื่อถือของพรรคประชาธิปัตย์ในสายตาประชาชนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ

พรรคการเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดอนาคตของประชาชนและอนาคตของประเทศ เพราะพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่จะมีโอกาสกำหนดนโยบายและบริหารประเทศ ในฐานะรัฐบาลอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาจะเห็นว่า พรรคการเมืองตกอยู่ภาย
0

พรรคการเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดอนาคตของประชาชนและอนาคตของประเทศ เพราะพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่จะมีโอกาสกำหนดนโยบายและบริหารประเทศ

จากเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายฝ่ายเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีของประชาชนที่มีความตื่นตัวในการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเพิ่มขึ้น และเป็นการสะท้อนความเจริญเติบโตของระบอบประชาธิปไตยในประเทศ
0

จากเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายฝ่ายเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีของประชาชนที่มีความตื่นตัวในการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเพิ่มขึ้น และเป็นการสะท้อนความเจริญเติบโตของระบอบประชาธิปไตยในประเทศ

การกลับมาทำงานของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลังจากเว้นวรรค เพราะแรงกดดันทางการเมืองหลังเลือกตั้ง 2 เมษายน ไปได้ไม่กี่วัน เหตุผลที่นายกฯใช้เป็นข้ออ้าง คือ มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้ตนกลับมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด และปัญหาชายแดนภาคใต้
0

การกลับมาทำงานของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลังจากเว้นวรรค เพราะแรงกดดันทางการเมืองหลังเลือกตั้ง 2 เมษายน ไปได้ไม่กี่วัน เหตุผลที่นายกฯใช้เป็นข้ออ้าง คือ มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้ตนกลับมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด และปัญหาชายแดนภาคใต้

ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังดูสับสนและวุ่นวายอยู่นั้น มีข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่จำนวนหลายพรรค อาทิ พรรคประชาราช พรรคทางเลือกใหม่ พรรคพลังแผ่นดิน ฯลฯ
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

วาทะร้อนทางการเมืองเรื่อง “บุคคลที่มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ” ยังไม่ทันจะจบลง จดหมายเพื่อชี้แจงสถานการณ์ทางการเมืองที่รักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยส่งถึงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเด็นที่ทำให้อุณหภูมิทางการเมือง
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยนับ 10 ชั่วโมง ที่อัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคการเมือง 5 พรรคได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นคดีที่พรรค
Thailand’s political history records another major event when the nine-member Constitutional Tribunal took more than ten hours reading out the verdicts of the charges filed by the attorney-general to dissolve five political parties; namely, Democrat Party, Progressive Democratic Party,
ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยนับ 10 ชั่วโมง ที่อัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคการเมือง 5 พรรคได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นคดีที่พรรคไทยรักไทยถูกกล่าวหาว่าจ้างพรรคเล็กลงสมัครเพื่อหลีกเลี่ยงกฎ 20 % หากเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครเพียงพรรคเดียว ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ถูกตั้งข้อหาใส่ร้ายพรรคไทยรักไทยและขัดขวางการเลือกตั้ง

เป็นที่ถูกจับตาอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่จะเป็นใคร ที่จะเข้ามาจัดการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งในระดับชาติและการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนเข้ามาบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
0

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก