" I've lived a full life..." 24 ชั่วโมงกับไลฟ์สไตล์ของ ดร.เต็มที่

ผมมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เพื่อประโยชน์ของสังคม และคนรุ่นต่อไป จึงตั้งใจใช้ศักยภาพทุกด้าน ทั้งความรู้ ความสามารถ เวลา และทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่ ทำงานทุกงานที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ให้เกิดผลดีสูงสุดเท่าที่จะเป็นได้

ผมมักเปรียบตนเองเหมือน lsquo;อ้อยrsquo; ที่ถูกเครื่องคั้นน้ำอ้อยรีดน้ำออกมาจนหมด รีดซ้ำแล้วซ้อีก ไป ๆ มา ๆ จนหยดสุดท้าย โดยทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากเท่าที่จะทำได้ และพยายามใช้เวลาแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เวลา 24 ชั่วโมง จึงมีความหมายกับผมมาก ผมจะวางแผนเวลาล่วงหน้าอย่างละเอียด ไม่มีสักชั่วโมงเดียวที่ปล่อยเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ที่ผ่านมา ผมมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำในแต่ละวันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ในฐานะนักการเมือง ผมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้าน ตรวจสอบรัฐบาล โดยการอภิปรายในสภาฯ แถลงข่าวสื่อมวลชนเดินทางไปพบปะประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ในฐานะนักวิชาการ ผมทำงานด้านเศรษฐศาสตร์และด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และช่วงที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอาวุโส(Senior Fellow) และนักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Fellow) มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด (Oxford University)

ในฐานะอาจารย์ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท/เอก หลายสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องต่าง ๆ ต้องเตรียมตัวด้านเนื้อหาวิชาการ ต้องอ่านหนังสือ และเตรียมคำบรรยาย ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ประธานสมาคม คณะกรรมการ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ทำให้ต้องแบ่งเวลาไปร่วมประชุม จัดกิจกรรม และช่วยงานด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ

ในฐานะนักบริหารองค์กร ในองค์กรที่ผมรับผิดชอบบริหาร ผมต้องเข้าร่วมประชุมวางแผนกับทีมงาน กำหนดทิศทาง การตรวจงานต่าง ๆ อบรมสั่งสอนทีมงาน เป็นงานประจำที่ต้องรับผิดชอบ

ในฐานะนักคิด / นักเขียน บทบาทหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งคือ บทบาทนักคิด นักเขียน ในแต่ละวัน ผมต้องกันเวลาส่วนหนึ่งไว้เสมอเพื่ออ่าน คิด และเขียน ผมจึงมีผลงานทางความคิดออกมาอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะนักช่วยเหลือสังคม ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิดุลนิมิต ช่วยเหลือเด็กทารกที่มารดาติดเชื้อเอดส์ ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และประธานกองทุนเวลาเพื่อสังคม (Time bank society) จัดสรรเวลาของสมาชิกร่วมทำประโยชน์แก่สังคม

สำหรับผมแล้ว ldquo;ทุกวันคือวันทำงานrdquo; ไม่มีวันไหนเรียกว่า วันหยุด อีกทั้ง ผมมองว่า การทำงาน กับ การพักผ่อน คือสิ่งเดียวกัน เพราะทำแล้วมีความสุขเหมือนกัน การทำงาน กับ การออกกำลังกาย คือ สิ่งเดียวกัน เพราะใช้กล้ามเนื้อชุดเดียวกัน ผมจึงทำงานทุก ๆ ที่ ทุก ๆ เวลา เรียกว่า ไม่มีวันหยุด และทำได้อย่างสนุกสนาน ไม่มีเบื่อ

 
 
อีกทั้ง ผมมีหลักในการทำงานหลักการทำงาน อาทิ ใช้สมองนำทำให้ไว ไม่เสร็จไม่เลิกทำงานเป็นทีม ไม่มีลูกน้องมีแต่เพื่อนร่วมงาน ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ เป็นบ่าให้คนเหยียบ เพื่อที่เราบุกเบิกสิ่งใหม่ ๆ ทำให้ได้ผลงานแบบทวีคูณ และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำให้ดีเลิศ วางระบบตรวจสอบ ห้ามผิดซ้ำสอง

การวางแผนเวลาและบริหารเวลาอย่างดี ทำให้ได้ผลผลิตจากการลงแรงจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง แต่ผมไม่หยุดเพียงเท่านี้ แต่ยังคงดำเนินต่อไป เพราะผมถือว่า การใช้เวลาอย่างดีที่สุด คือ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากที่สุด นั่นเอง

 

 

0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2007-11-12