ระวังการระบาดไข้หวัดนกจากคนสู่คน

รัฐบาลควรเตรียมพร้อมรับไข้หวัดนกจากคนสู่คน เพราะหากเกิดการระบาดจะส่งผลกระทบรุนแรงกว่าการระบาดของโรคซาร์และไข้หวัดนกในอดีตจากรายงานขององค์กรอนามัยโลก (WHO Inter-country Consultation Influenza A/H5N1 in Humans in Asia Manila May 6th-7th 2005) เตือนประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดต่อไข้หวัดนก (รวมถึงเวียดนาม ไทย และกัมพูชา) ให้มีการเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดนก เนื่องจากการศึกษาพบว่า มีความเป็นไปได้ที่ไข้หวัดนกจะสามารถติดต่อจากคนไปสู่คน เพราะไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) กำลังวิวัฒนาการ ปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์ กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงทางยีนส์เพื่อจะถ่ายทอดระหว่างคนง่ายขึ้นกว่าเดิม

หากไข้หวัดนกสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้เมื่อไร จะก่อให้เกิดการระบาดของโรคครั้งใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และของภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในภาคบริการ นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยน้อยลง รวมถึงผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน

ประเทศไทยเคยมีประสบการณ์การได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจมาแล้ว จากการระบาดของโรคซาร์ ในปี 2546 และการระบาดของไข้หวัดนก ในปี 2547 ในครั้งนั้น แม้ว่าการระบาดของโรคซาร์ไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยตรง และการระบาดอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว แต่กลับส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของไทย กล่าวคือ ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและความกลัวเรื่องโรคระบาด ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 25 ในด้านผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน ตัวเลขการลงทุนชะลอตัวลงกว่าร้อยละ 10


ดังนั้น หากมีการระบาดของไข้หวัดนกจากคนสู่คนในประเทศไทย ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน จะยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงกว่าในอดีต ผมคิดว่ารัฐบาลควรรีบหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกจากคนไปสู่คนที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยไม่ต้องรอให้เกิดการระบาดขึ้น เพราะถึงเวลานั้นอาจจะสายเกินแก้

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-06-25