อะไร คือ เหตุผลเบื้องหลังสร้างนครสุวรรณภูมิ

การที่รัฐบาลประกาศนโยบายพัฒนาพื้นที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเตรียมทุ่มงบฯ กว่า 5 แสนล้านบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองทันสมัย และยกระดับเป็น ldquo;นครสุวรรณภูมิrdquo; หรือ rdquo;กรุงเทพแห่งที่ 2rdquo; โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในอนาคต และคาดหวังว่านครสุวรรณภูมิจะเป็นศูนย์กลางระบบขนส่งและคลังสินค้า และแบ่งเบาความหนาแน่นในเมืองหลวง เมื่อพิจารณาเป้าหมายในการเนรมิตนครสุวรรณภูมินั้นน่าตื่นเต้น แต่เกิดคำถามตามมาอีกมากกับเป้าหมายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น

ความเหมาะสมในด้านพื้นที่
ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำและประสบปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี และเสี่ยงต่อสภาพพื้นดินยุบตัว ซึ่งโดยปกติ พื้นดินในบริเวณดังกล่าวจะยุบตัวปีละ 10 ซม. และมีข้อมูลว่าคันดินกั้นน้ำบริเวณด้านใต้ของสนามบินที่เคยสูง 3.5 เมตร แต่เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี กลับยุบลงเหลือ 2.5 เมตรเท่านั้น หากจะแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อสร้างมหานคร ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการสร้างระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งอาจจะทำให้น้ำไหลไปท่วมพื้นที่อื่นแทน อีกทั้งพื้นที่สร้างนครสุวรรณภูมิซ้อนทับพื้นที่บางส่วนของโครงการแก้มลิงที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม

ความเหมาะสมทางด้านผังเมือง
การที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งสนามบิน การพัฒนาให้บริเวณใกล้เคียงให้เป็นเมือง จะผิดเจตนาเดิมในการสร้างสนามบินบริเวณนี้เพื่อหนีจากเขตเมืองและการจราจรที่ติดขัด รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก การไม่ต้องการให้บริเวณใกล้สนามมีตึกสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือไม่

ความจำเป็นในด้านการปกครอง
ประเด็นที่ถกเถียงกันว่าจะตั้งเป็นจังหวัดที่ 77 หรือเป็นเขตปกครองแบบพิเศษ อาจไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนระบบการปกครองซึ่งมีความยุ่งยาก เพราะหากรัฐบาลให้ความสนใจเพียงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินรอบสนามบินให้เป็นเอกภาพ การจัดทำผังเมืองเฉพาะและกำหนดกฎระเบียบต่าง ๆ น่าจะเพียงพอ และถึงแม้จะตั้งเป็นจังหวัดใหม่หรือไม่ตั้ง นครสุวรรณภูมิยังต้องประสานกับเขตการปกครองที่อยู่รอบนครสุวรรณภูมิ ในประเด็นการใช้พื้นที่และป้องกันน้ำท่วมอยู่ดี และประเด็นสำคัญคือ

ความเป็นไปได้ของเป้าหมายในการพัฒนานครสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางระบบขนส่งสินค้าและคลังสินค้า
ในขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยใช้ระบบการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นหลัก ไม่ได้ใช้ระบบการขนส่งทางอากาศเป็นหลัก โดยอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องตั้งอยู่ใกล้สนามบินมีขนาดเล็กมาก ปัจจุบันมีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินเพียง
2 หมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นเป้าหมายที่พัฒนาให้นครสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางระบบขนส่งสินค้าและคลังสินค้า จำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สอดรับกับเป้าหมายดังกล่าวเสียก่อน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้า ไม่จำเป็นต้องเป็นมหานคร เพราะปัจจุบันมีแผนจะพัฒนาลาดกระบังเป็นศูนย์ระบบขนส่งสินค้าอยู่แล้ว

เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดคำถามต่อมาว่า จำเป็นหรือไม่ที่รัฐบาลจะทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อพัฒนาเมืองที่มีจุดอ่อนหลายประการ การลงทุนครั้งนี้จะคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ รัฐบาลควรนำเงินงบประมาณนี้ไปลงทุนกับโครงการอื่นหรือไม่ และหากไม่จำเป็น ไม่คุ้มค่า รวมถึงมีโครงการอื่นที่น่าลงทุน แล้วอะไรคือเหตุผลที่แท้จริง ของการเนรมิตรนครสุวรรณภูมิ


admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-11-14