ความสับสนต่อการลงทุนโครงการอภิมหาช้าง

จากคำกล่าวของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายทนง พิทยะ รมต.ว่าการกระทรวงการคลังที่ชี้แจงตัวเลขในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ไม่ตรงกัน กล่าวคือ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ชี้แจงว่า ตัวเลขการลงทุน จะลดลงเหลือ 1.56 ล้านล้านบาท ซึ่งการลดลงของมูลค่าการลงทุน ทำให้ลดแรงกดดันต่อการขาดดุล ในขณะที่ นายทนง พิทยะ กล่าวว่า ตัวเลขการลงทุน ยังคงเท่าเดิม คือ 1.7 ล้านล้านบาท เท่าเดิม

จากคำกล่าว ของทั้ง 2 ท่าน ย่อมสะท้อนว่า ความสับสนของรัฐบาลต่อการลงทุนในโครงการอภิมหาช้างครั้งนี้

ความสับสนต่อเงินลงทุน
หากระดับนโยบายเกิดความสับสน สื่อสารไม่ตรงกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการคือ เงินลงทุนในโครงการอภิมหาช้างนี้ ย่อมแสดงถึงความไร้เอกภาพ สร้างความสับสน และความไม่มั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งไทย และต่างประเทศว่าอนาคตของโครงการดังกล่าวจะยิ่งมีความสับสนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาในการลงทุน การควบคุมสัดส่วนการนำเข้า โดยเฉพาะตัวเลขการขาดดุลฯ ที่กระทรวงการคลังเคยแถลงว่าจะไม่เกิน 2% GDP ในปี 2550-2552 จะเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กล่าวว่า หากลดมูลค่าการลงทุนลง ย่อมลดแรงกดดันต่อการขาดดุล แสดงว่าหากไม่ลดการลงทุน ตัวเลขการขาดดุลที่กระทรวงการคลังแถลงซึ่งเป็นตัวเลขที่คิดจากเงินลงทุน 1.7 ล้านล้านบาท ยังเป็นตัวเลขที่มีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในอนาคต

ความสับสนในเป้าหมายการลงทุน

นอกจาก คำกล่าวของ รมต. ว่าการกระทรวงการคลัง คนใหม่ จะไม่ตรงกับ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องตัวเลขการลงทุนแล้ว คำกล่าวของ รมต. ว่าการกระทรวงการคลัง ยังไม่ตรงกับคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนโครงการขนาดใหญ่นี้ เพราะท่านนายกฯ เคยกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ldquo;ประเทศไทยกับเศรษฐกิจฐานความรู้rdquo; ในงานกาลาดินเนอร์ 72 ปี มงฟอร์ตฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมาว่า การลงทุนโครงการขนาดใหญ่นี้ เป็นการลงทุนเพื่ออนาคต ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ในครั้งนี้ รมต.ว่าการกระทรวงการคลัง กับกล่าวว่า เพื่อหากการลงทุนเบิกใช้ไม่ทันในอีก 5-7 ปีข้างหน้า อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจ

ฉะนั้น

หากรัฐบาลไม่สามารถสร้างความชัดเจนให้กับโครงการอภิมหาช้าง ตั้งแต่เริ่มต้นได้ อนาคตของโครงการอภิมหาช้าง ย่อมอยู่ในความเสี่ยง เหมือนที่ผมเคยกล่าวในการอภิปรายว่า รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลแห่งความสุ่มเสี่ยง
admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-08-21