อย่าเร่งดำเนินการก่อนคำวินิจฉัย 3 ศาล

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีกระแสพระราชดำรัสต่อปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา หลายฝ่ายต่างร่วมแสดงตนน้อมรับในกระแสพระราชดำรัส และนำไปปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่สามารถทำได้ ด้วยการคิดว่าจะช่วยกันคลี่คลายแนวทางต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์อย่างไร

หากพิจารณาจากแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงรับสั่งให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด ไปหารือเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤติของบ้านเมืองร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตั้งที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ พบว่าในขณะนี้ได้มีผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วน ได้ออกมาแสดงจุดยืน ในการที่จะรอฟังผลการหารือของทั้ง 3 ศาล ในเรื่องการเลือกตั้ง เช่น อดีตพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่แต่ละพรรคต่างน้อมรับในกระแสพระราชดำรัส และพร้อมจะให้ความร่วมมือต่อการดำเนินการขององค์กรศาล และงดแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเมือง จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยอออกมา

ในส่วนของรัฐบาลรักษาการ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง กลับแสดงท่าทีว่า การเลือกตั้งต้องเดินไปตามปกติทุกอย่าง โดยทางฝ่ายรัฐบาลได้ยืนยันให้มีการเลือกตั้งต่อไป และให้เหตุผลว่า เพื่อให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย สำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า สิ่งที่ กกต. ต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำรัสคือ ทำให้มีสภาเพื่อให้มีรัฐบาลต่อไป โดย กกต. จะพิจารณารับรองส.ส. ให้ครบตามแนวทางที่ กกต. เคยบอกไว้ในตอนแรก

การแสดงท่าทีดังกล่าวของทั้ง 2 องค์กรนั้น อาจดูเป็นการไม่เหมาะสมในสถานการณ์ขณะนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า คำวินิจฉัยของทั้ง 3 ศาลจะออกมาในรูปแบบใด โดยหากมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนี้ อาจส่งผลกระทบหากการกระทำนั้นอาจขัดต่อคำวินิจฉัยของทั้ง 3 ศาลที่จะมีมาในภายหลัง ซึ่งอาจเป็นการสร้างความสับสน วุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมอีกครั้ง

ผมเห็นว่า ในเวลานี้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้น ควรหยุดดำเนินการด้านการเมืองเป็นการชั่วคราว โดยรอฟังคำวินิจฉัยของทั้ง 3 ศาล และเมื่อมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว ทุกฝ่ายจึงน้อมรับและนำไปปฏิบัติร่วมกัน ตามบทบาทและหน้าที่ของตนต่อไป

สิ่งที่สำคัญอีกประการคือ ผมเชื่อว่าความคาดหวังของประชาชน ต่อการหาทางออกให้กับวิกฤตบ้านเมืองของประธานของ ทั้ง 3 ศาลนั้น ไม่เพียงการเชื่อในเรื่องความรู้ ความสามารถ และวิจารณญาณของท่านประธานของทั้ง 3 ศาลที่มีประสบการณ์ในสายงานของตนเท่านั้น แต่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเห็นการตัดสินใจที่กอรปด้วยคุณธรรมจริยธรรม ความยุติธรรม และความเป็นกลาง ของท่านผู้มีหน้าที่วินิจฉัยทุกท่าน เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคนในชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความปรองดอง ร่วมมือในการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-04-27