ควร หรือ ไม่ ที่นายกฯหวนคืนไมค์

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

สถานการณ์การเมืองของไทยในขณะนี้ ทิศทางทั้งเรื่องการเลือกตั้งหรือการยุบพรรคยังคงไม่มีความแน่นอน เพราะอยู่ในภาวะที่ต้องรอคำตัดสินของศาลในคดีต่าง ๆ ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม การที่ พ...ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกฯ กลับมาจัดรายการ ldquo;นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชนrdquo; อีกครั้งในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2549 ทั้ง ๆ ที่ท่านเคยประกาศว่าจะไม่จัดรายการจนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่ การกระทำดังกล่าวในภาวะการเมืองปัจจุบัน ก่อให้เกิดคำถามว่า เป็นการกระทำที่สมควรแล้วหรือไม่?

แม้รักษาการนายกฯอ้างว่าตนเองสามารถจัดรายการได้ เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้ประกาศวันที่แน่ชัด แต่คนในรัฐบาลเคยยืนยันเองว่า วันเลือกตั้งใหม่น่าจะเป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2549 การที่รักษาการนายกฯ กลับมาจัดรายการอีกครั้งในช่วงที่ใกล้การเลือกตั้งจึงเป็นการไม่สมควร เพราะเป็นการเสียมารยาททางการเมือง แม้ท่านจะพูดถึงการทำงานของคณะรัฐมนตรีก็ตาม

ผมมีความเห็นว่า การสื่อสารทำความเข้าใจให้ประชาชนเป็นสิ่งที่ดี เพราะอาจจะทำให้ประชาชนและนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น แต่การกลับมาจัดรายการ ldquo;นายกฯทักษิณพบประชาชนldquo; อีกครั้ง น่าจะมีเหตุผลเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตนเอง กลบกระแสแง่ลบต่อพรรค โดยหวังผลให้คะแนนนิยมของพรรคไทยรักไทยดีขึ้น เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึง

สังเกตได้จากเนื้อหาในรายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนสัปดาห์แรกที่กลับมาทำรายการ รักษาการนายกฯ เน้นการพูดถึงผลงานของตนเอง โดยพยายามพูดแก้ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลรักษาการหรือประเด็นที่รัฐบาลถูกโจมตี อาทิ การจัดงานพระราชพิธีฯเพื่อแสดงว่าตนเองมีความจงรักภักดี การบินไปพบผู้นำ 5 ประเทศชั้นนำเพื่อต้องการแก้ไขประเด็นโจมตีที่ว่าไม่มีผู้นำประเทศใดให้การต้อนรับ การพูดถึงการไปประชุมที่คาซัคสถานเพื่อให้เห็นว่ามีประโยชน์และสำคัญมากกว่าการลงไปดูสถานการณ์ภาคใต้ ฯลฯ ทั้งนี้เนื้อหาที่พูดพยายามทำให้เห็นภาพว่าตนทำงานหนักเพื่อประเทศจนมิได้มีเวลาพักผ่อน

อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านกลับมาจัดรายการพูดคุยกับประชาชนแล้ว สิ่งที่ผมขอเสนอให้ พ...ทักษิณ ออกมาพูดเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ คือ เรื่องที่ประชาชนทั่วประเทศไม่เคยได้รับคำตอบจากท่าน อาทิ การบริหารงานที่ไม่โปร่งใส การใช้อำนาจรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง และรัฐบาลรักษาการมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนของนโยบายต่าง ๆ และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในภาคของเศรษฐกิจ ประเด็นเหล่านี้น่าจะเป็นประเด็นที่ท่านควรจะออกมาชี้แจงมากกว่าที่จะพูดถึงการทำงานที่ผ่านมา เพื่อสร้างภาพสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง

0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-07-14