ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน) ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 2 ร่วมงานของ กกต.กทม.

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน) ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 2 ร่วมงานของ กกต.กทม. ในโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ และแสดงสัตยาบรรณการหาเสียงอย่างสมานฉันท์ ณ ตึกศรีจุลทรัพย์