เส้นทาง “โอลิมปิกวิชาการ” ต้องสร้างคนเก่งเพื่อสร้างชาติ

เป็นเรื่องน่ายินดีที่คณะเยาวชนไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกครั้งด้วยการคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการมาได้มากมายเป็นประวัติการณ์ไม่ว่าจะเป็นเคมีโอลิมปิก ชีววิทยาโอลิมปิก ฟิสิกส์โอลิมปิก รวมไปถึงการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยที่ทีมเยาวชนไทยสามารถคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่า ldquo;เหรียญรางวัลrdquo; ยังไม่ใช่บทสรุปของความสำเร็จที่ประเทศพึงชาติได้รับ จนกว่าเราจะสามารถส่งเสริมเด็กเก่งเหล่านี้ให้พัฒนาศักยภาพไปจนถึงขีดสุดแล้วนำความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่นั้นมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองในระยะยาว ดังนั้น รัฐควรวาดผังเส้นทางเดิน เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ไปถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ และมีโอกาสนำความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศได้ โดยสิ่งที่ควรดำเนินการ อาทิ

มีมาตรการรองรับในระยะยาว รัฐบาลควรสร้างมาตรการรองรับในระยะยาวสำหรับเด็กผู้มีความสามารถพิเศษกลุ่มนี้ ไม่เพียงให้ทุนไปศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอกเท่านั้น แต่ควรมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางว่าจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ในเรื่องใด โดยกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน เช่น สาชาวิชาที่เลือกเรียน หัวข้องานวิจัย ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้ ที่สำคัญ ควรมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนหลังจากจบการศึกษากลับมา ไม่ว่าจะเป็นองค์กรการทำงาน ตำแหน่งงาน อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน ระบบการให้เกียรติและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ทอดทิ้งให้เคว้งคว้างหรือทนเบื่อหน่ายกับระบบการทำงานเดิม ๆ ที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากคุ้มกับที่ไปเรียนมา จนต้องลาออกสมองไหลไปในที่สุด

สร้างจิตอาสาในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ที่ผ่านมา เด็กเก่งโอลิมปิกส่วนใหญ่ที่เรียนจบจากต่างประเทศกลับมามักเลือกใช้ทุนเป็นเงินคืนให้กับรัฐ และมุ่งไปทำงานในภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศที่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่า ส่งผลให้การลงทุนผลิตเด็กเก่งโอลิมปิกวิชาการนั้นไม่ได้รับผลตอบแทนกลับคืนสู่ประเทศชาติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังนั้นกระบวนการส่งเสริมเด็กเก่งโอลิมปิกวิชาการจึงควรมีเป้าหมายมากไปกว่าการสร้างความเก่งกาจด้าน ldquo;วิชาการrdquo; เท่านั้นแต่ควรควบคู่ไปด้วยกับการหล่อหลอม ldquo;จิตอาสาrdquo; ใส่ลงไปในใจของเด็กทุกคนเพื่อสร้างใจแห่งการเสียสละและใช้ศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ของตนในการทำประโยชน์เพื่อภาพรวมมากไปกว่าเพียงเพื่อความอยู่รอดของตนเอง

ประเทศชาติไม่ต้องการเพียงเหรียญรางวัลแห่งความสำเร็จที่นำมาซึ่งความชื่นใจเพียงชั่วครู่ชั่วยามแล้วหมดไป แต่ประเทศไทยต้องการเยาวชนไทยที่เก่งกล้าและมีหัวใจปรารถนาทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดเมืองนอนอย่างแท้จริง

* นำมาจากหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ ฉบับวันพุธดีที่ 6 สิงหาคม 2551

แสดงความคิดเห็น

CCK
id_content_group: 
91
text_firstpage_th: 
เป็นเรื่องน่ายินดีที่คณะเยาวชนไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกครั้งด้วยการคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการมาได้มากมายเป็นประวัติการณ์ไม่ว่าจะเป็นเคมีโอลิมปิก ชีววิทยาโอลิมปิก ฟิสิกส์โอลิมปิก รวมไปถึงการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยที่ทีมเยาวชนไทยสามารถคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน
topic_en: 
Academic Olympics : Equip intelligent people for the good of the country
text_firstpage_en: 
0
description_en: 
<div align="justify"><em><font face="Tahoma" size="2"></font></em></div> <div align="center"><font face="Tahoma" size="2"><strong><img alt="" src="http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/114/114/images/2008/080807.gif" /> </strong> <div align="center"><font face="Tahoma" size="1">Picture from- </font><a href="http://www.cps.k12.il.us/images/ao_logo.gif"><font face="Tahoma" size="1">http://www.cps.k12.il.us/images/ao_logo.gif</font></a><font face="Tahoma" size="2"></font></div> </font></div> <div align="justify"><strong><font face="Tahoma" size="2"></font></strong></div> <div align="justify"></div> <div align="justify"><font face="Tahoma" size="2"> To our delight, some of our Thai students recently brought fame to the country by winning medals at the Academic Olympics in many new fields, namely Chemistry, Biology, and Physics, while in the Rescue Robot section of the Competition, Thai students have been the World Championship winners for the past three consecutive years.</font></div> <div align="justify"><font face="Tahoma" size="2"></font></div> <div align="justify"><font face="Tahoma" size="2"><font face="Tahoma" size="2"> </font>Nevertheless, winning medals will not be the countryrsquo;s crowning accomplishment. What we really need is for these students to receive good support toward the fullest development of their potential so that their abilities can be harnessed for Thailandrsquo;s long-term development. Hence, the government should map out the way for these students to reach their full potential, giving them an opportunity to use all their potential in order to help develop the country. What the government proposes is:</font></div> <div align="justify"><font face="Tahoma" size="2"></font></div> <div align="justify"><font face="Tahoma"><font size="2"><strong><font face="Tahoma" size="2"> </font>Utilize long term support measures </strong>The government should set measures in place to support this special group of students across the long term period. It is not just scholarships that they need in order to complete doctoral degrees, but a strategic vision is also necessary for the way ahead, so that specific advantageous gain can be made for the country according to their abilities. Thus, clear parameters can be specified for them, such as their fields of study and their research topics. These should be related to national development and enable them to make practical applications. Clear support measures will be vital for them after graduation, regulating such areas as work organization, work position, work tools, and work reward and motivation systems. It is also important to have an open working system toward making changes and improvements or in order to create new things. This is unlike the old system in which it was hard for a new generation of workers to do something different in an organization. Eventually they became bored with the old system and would quit their jobs, feeling this employment beneath their abilities. </font></font></div> <div align="justify"><font face="Tahoma" size="2"></font></div> <div align="justify"><font face="Tahoma"><font size="2"><strong><font face="Tahoma" size="2"> </font>Establish a volunteer mentality to bring advantages to a country </strong>Excellent Academic Olympic winners who are overseas graduates mostly choose to pay their government back financially, and will typically work for the private sector, particularly in foreign countries where they can earn more money. This is the result of investing in the development of excellent students for the Academic Olympics. However, the country is unable to earn benefit from them fully, as the process in developing these students should have a greater goal than just developing them to excellent standards in academic knowledge. It should go together with building up a volunteer mentality where these students are willing to make sacrifices for others and where they are also inspired to use their potential for the sake of the country, rather than for their own survival.</font></font></div> <div align="justify"><font face="Tahoma" size="2"></font></div> <div align="justify"><font face="Tahoma" size="2"><font face="Tahoma" size="2"> </font>Our country has no need for medals of accomplishment that will result only in temporary satisfaction, but Thailand needs excellent Thai students who truly desire to give their country the leading edge. </font></div> <div align="justify"><font face="Tahoma" size="2"></font></div> <div align="justify"><font face="Tahoma" size="2"><strong><a href="http://blog.nationmultimedia.com/kriengsak/2008/08/13/entry-1">Post comment</a></strong></font></div>
program: 
0
magazine: 
0
radio: 
0
television: 
0
0
0
user_view: 
585
onair_text: 
0
event_text: 
2008-08-07