FM 105 MHz. รายการ Smart Energy ช่วง "Energy Talk" นำเสนอข้อเสนอแนะ "รถเมล์ NGV และสภาพเงินเฟ้อของเศรษฐกิจไทยปัจจุบัน"

0

audio/2008/080627_fm105_Smart Energy.flv
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2008-07-15