Speed Truck Project : เก็บขยะทันที ไม่มีล้น

ที่มาของภาพ http://www.greenpeace.org.uk/files/images/toxics/e_waste/ewastechina1.jpg
ปัจจุบันปริมาณขยะใน กทม.ประมาณ 9 พันตันต่อวัน ไม่สามารถจัดเก็บได้หมด โดยเฉลี่ยมีมูลฝอยสะสมบริเวณต่าง ๆ ทั้งป้ายรถเมล์ ลานทิ้งขยะในชุมชน ตลาดสด หน้าหมู่บ้าน ฯลฯ ประมาณเกือบ 2 พันตันต่อวัน ความสกปรกเหล่านี้จึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและพาหะนำโรคร้าย เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง ภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของกรุงเทพฯ เกิดความรู้สึกไม่น่ามอง ลดทอนคุณค่าของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม บดบังวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองหลวง และไม่น่าดึงดูดใจบรรดานักลงทุนเท่าใดนัก
ผมอยากเสนอรูปแบบการจัดการขยะใน กทม.อย่างเห็นผลทันตา เรียกว่า Speed Truck Project ตั้งเป้าหมายให้ กทม. เป็นเมืองปราศจากขยะล้นถัง โดยสร้างระบบการจัดเก็บขยะของ กทม. ให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ เป็นการเก็บขยะอย่างทั่วถึงทุกที่ รวดเร็ว เป็นระบบ ทั้งรถเก็บขยะที่เพียงพอ พนักงานเก็บขยะมีความชำนาญในการจัดเก็บ เพื่อขนถ่ายขยะไปสู่แหล่งกำจัดมูลฝอยต่อไป
ทั้งนี้ Speed Truck Project ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายอย่าง อาทิ จำนวนถังขยะตามสถานที่สาธารณะต้องมีเพียงพอ อาจเป็นถังขยะโปร่งแสงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ระบุประเภทขยะอย่างชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ เศษอาหาร (organic waste) พลาสติก แก้ว กระดาษ (plastic, glass, paper) ขยะพิษ (hazardous waste) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (metal waste) ทั้งนี้ ถังขยะทุกใบจะติดสติ๊กเกอร์เบอร์โทรศัพท์ (โทร.ฟรี) สำหรับให้ประชาชนติดต่อกลับไปยังบริษัทผู้รับเหมาจัดการขยะให้มาเก็บขยะ เมื่อเห็นว่า เลยเวลาจัดเก็บมาแล้ว
เมื่อขยะเริ่มเต็มถังแล้ว คนที่ผ่านไปมาสามารถโทรศัพท์แจ้งไปที่บริษัทผู้รับเหมาในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อดำเนินการเก็บขยะได้ แม้ว่าอาจยังไม่ถึงรอบการจัดเก็บขยะก็ตาม Speed Truck หรือรถขนขยะแบบใหม่นี้ จะเข้ามาบริการถึงที่ภายใน 60 นาทีเท่านั้น
ลักษณะของ Speed Truck จะแตกต่างจากรถขนขยะทั่วไป โดยจะมีโครงสร้างที่ไม่ใหญ่เกินไป เพื่อสะดวกต่อการเดินทางให้รวดเร็ว ภายในรถจะมีช่องเก็บขยะแยกประเภทเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เรียกว่า Zero Waste หรือ การทำให้กากเป็นศูนย์

ข้อเสนอข้างต้น จะไม่สามารถสำเร็จได้เลย หากปราศจากความร่วมมือจากพี่น้อง กทม. ที่จะช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. ไม่มีแหล่งขยะหมักหมมก่อให้เกิดโรคร้าย เมื่อกวาดสายตาไปทางใด ก็จะเห็นเมืองหลวงของเราน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม

แสดงความคิดเห็น

CCK
id_content_group: 
91
text_firstpage_th: 
ปัจจุบันปริมาณขยะใน กทม.ประมาณ 9 พันตันต่อวัน ไม่สามารถจัดเก็บได้หมด โดยเฉลี่ยมีมูลฝอยสะสมบริเวณต่าง ๆ ทั้งป้ายรถเมล์ ลานทิ้งขยะในชุมชน ตลาดสด หน้าหมู่บ้าน ฯลฯ ประมาณเกือบ 2 พันตันต่อวัน ความสกปรกเหล่านี้จึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและพาหะนำโรคร้าย เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง ภูมิแพ้ โรค
topic_en: 
Speed Truck Project : Quick Garbage Collection Minus Overflow
text_firstpage_en: 
0
description_en: 
0
program: 
0
magazine: 
0
radio: 
0
television: 
0
0
0
user_view: 
607
onair_text: 
0
event_text: 
2008-07-05