บรรยายพิเศษเรื่อง ?ข้อคิดเพื่อชัยชนะ? ในงานมอบวุฒิบัตรประจำไตรมาสของ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายพิเศษเรื่อง ldquo;ข้อคิดเพื่อชัยชนะrdquo; ในงานมอบวุฒิบัตรประจำไตรมาสของ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ โดยมีผู้บริหารศูนย์และผู้จัดการภาคร่วมฟังกว่า 300 ท่าน