ผู้ปกครองนักเรียนรับฟังการบรรยาย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรยายเรื่อง ldquo;เลี้ยงลูกวัยเปรี้ยว ไม่ให้เลี้ยวตกขอบrdquo; ให้กับกลุ่มผู้ปกครองจากโรงเรียนต่างๆ ใน กทม. ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์