แสดงปาฐกถา

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แสดงปาฐกถา เรื่อง ldquo;แนวทางร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศrdquo; ในการประชุมสหพันธ์หอการค้าไทย ndash; จีน โดยมีคณะกรรมการหอการค้าไทย ndash; จีน และกรรมการของสมาคมธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง ณ อาคารไทยซีซี