ทอมมี ลี โจนส์ มุมานะ ฝึกฝนหนทางความสำเร็จ

เมื่อพูดถึงภาพยนตร์ชื่อดังเช่น ldquo;The Fugitiverdquo; ldquo;Men in Blackrdquo; ldquo;No Country For Old Menrdquo; ผู้อ่านหลายท่านจะนึกถึงชื่อของ อมมี ลี โจนส์ (Tommy Lee Jones) นักแสดงวัย 62 ปี เจ้าของน้ำเสียงที่ชาวฮออลีวูดเรียกว่า ldquo;Monotonerdquo; และผู้ได้รับรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมจาก ภาพยนตร์เรื่อง ldquo;The Three Burials of Melquiades Estradardquo; ในงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งเมืองคานส์ ปี ค.ศ.2005
แม้ว่าชีวิตในวัยเด็กของนักแสดงผู้นี้จะไม่สุขสบายมากนัก เนื่องจากครอบครัวแตกแยก และมีฐานะยากจน แต่ทอมมีในวัย 13 ปี ได้ฝึกฝนทักษะด้านกีฬา จนสามารถเล่นได้หลายประเภททั้ง ฟุตบอล เบสบอล ขี่ม้า โดยเฉพาะกีฬาอเมริกันฟุตบอล ที่ทำให้เขาได้รับโอกาสทางการศึกษา และกลายเป็นคนดังของฮาร์วาร์ด ในฐานะนักกีฬาผู้สร้างชื่อแก่มหาวิทยาลัย
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของ ทอมมี ลี โจนส์ นั้น มีสิ่งที่น่าศึกษาในหลายประการ กล่าวคือ เขาเป็นแบบอย่างของบุคคลที่มุมานะทำสิ่งที่ตนเองรัก ทั้งด้านการเรียน การกีฬา การแสดง รวมถึงก่อร่างมิตรภาพอันยืนยาวกับเพื่อนร่วมห้องคนดังคือ อดีตรองประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาคือ อัล กอร์
ด้านกีฬา ทอมมี ได้ชื่อว่า เป็นผู้เล่นดาวเด่นที่เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันดัง ๆ หลายรายการ ทั้งที่ความจริงแล้วโครงสร้างร่างกายของเขา อาจเล็กไปสักหน่อยสำหรับกีฬาอเมริกันฟุตบอล แต่เขาก็ฝึกฝนร่างกาย ทักษะการเล่น จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้เขายังคงสานต่อความสนใจด้านกีฬาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยเป็นเจ้าของทีมโปโล และเปิดโอกาสให้นักกีฬาโปโลฝีมือดีจากฮาร์วาร์ดมาร่วมฝึกฝนและร่วมเล่นกับทีมของเขาอยู่เนือง ๆ
ด้านการแสดง ทอมมี ค้นพบว่า ตนเองชื่นชอบการแสดงเป็นอย่างมาก เขาได้ฝึกฝนตนเองในด้านการแสดง และสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นนักแสดงฝีมือดีจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมในชมรมการแสดงของฮาร์วาร์ด ร่วมเล่นละครเวที โดยเฉพาะละครของเชคส์เปียร์ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาสนใจ และเลือกเรียนวิชาวรรณกรรมในฮาร์วาร์ด
ด้านการเรียน ถือได้ว่า ทอมมี เป็นนักเรียนที่รักษาสมดุลในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างดี เขาเป็นแบบอย่างทั้งการเป็นนักกีฬา และนักเรียนที่จบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมด้านวรรณกรรมภาษาอังกฤษและอเมริกัน (Cum Laude in English and American Literature) ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เขาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมมาใช้ในการเรียนด้วย
ด้านการสร้างมิตร ทอมมี เป็นแบบอย่างในการสร้างและรักษามิตรภาพไว้ได้อย่างยาวนานโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมห้องคือ อัล กอร์ ที่ทั้งสองได้รักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกันจนมาถึงทุกวันนี้ มิตรภาพของทั้งสองที่มีต่อกันนั้น เป็นแรงบันดาลใจให้กับ อิริค ซีกัล (Erich Segal) สร้างตัวละครที่ชื่อ ldquo;โอลิเวอร์rdquo; ในภาพยนร์ ldquo; Love Storyrdquo;
แรงบันดาลใจที่ได้รับจากชีวิตของ ทอมมี ลี โจนส์ นั้น ไม่ได้มีเพียงความมุมานะบากบั่นของเด็กหนุ่มสู้ชีวิตที่สามารถสร้างโอกาสที่ดี ชื่อเสียงและเงินทองมหาศาลให้ตนเอง แต่ยังเป็นการสะท้อนภาพของผู้เรียนที่มีลักษณะชีวิตที่ดี จนประสบความสำเร็จ
ผมได้เคยเขียนไว้ในหนังสือ ldquo;ยอดมนุษย์: ลักษณะชีวิต พิชิตความสำเร็จrdquo; เมื่อปี พ.ศ.2543 และหนังสือ ldquo;คนแถวหน้า: ลักษณะชีวิต กุญแจสู่ความสำเร็จrdquo; เมื่อปี พ.ศ.2543 โดยได้กล่าวถึงลักษณะชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้
มีความอดทนพากเพียร หนทางที่นำคนเราไปสู่ความสำเร็จนั้น มักมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายเสมอ น้อยคนนักที่จะฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามเหล่านั้นไปได้ จึงกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ไปแต่หากสามารถอดทนพากเพียรไม่ว่าจะเผชิญกับปัญหาหรือแรงกดดันใด ก็จะสามารถเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้
มีระเบียบวินัย มีการวางแผนการทำงานล่วงหน้า มีความกระตือรือร้นที่จะทำให้งานสำเร็จ และหมั่นฝึกฝนตนเอง ความไม่มีวินัยทำให้คนไม่มีเป้าหมายในการทำงาน ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าหรือการผลักดันด้วยความกระตือรือร้นให้เกิดขึ้นจริง ลักษณะนิสัยเช่นนี้นั้นต่อให้มีความตั้งใจดีสักเพียงใด จะไม่สามารถประสบผลสำเร็จหรือพบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
มีความเอาจริงเอาจัง โดยการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ รู้และกระทำสิ่งที่ตระหนักในคุณค่านั้นอย่างตั้งใจ มีความตั้งใจศึกษาค้นคว้าอย่างดี มีพลังในการทำงาน ทุ่มเทชีวิต เอาใจใส่และรับผิดชอบจนถึงที่สุด รู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ทำงานโดยไม่จำเป็นต้องให้มีผู้ใดมาคอยกระตุ้นหรือว่ากล่าวตักเตือน
มีมนุษยสัมพันธ์ดีและไวต่อความรู้สึกผู้อื่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น จริงใจ ไม่เห็นแก่ตัว และเป็นผู้ที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นก่อน หยิบยื่นออกไปและสำแดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเป็นมิตรที่จริงใจกับเขา รวมถึงลงทุนสร้างมิตรภาพบนฐานของการเห็นคุณค่า เพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์จนได้เพื่อนแท้
ผมเชื่อว่าลักษณะชีวิตเป็นเหตุทำให้คนสามารถสร้างฐานชีวิตรองรับความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคตได้ การนำเอาลักษณะชีวิตส่วนดีที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้อย่างสุดกำลังความสามารถ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดที่แท้จริง เราจะได้สัมผัสผลแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการลงแรงอย่างเต็มที่และดีที่สุด
admin
เผยแพร่: 
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
เมื่อ: 
2008-05-14