การคิดเชิงประยุกต์

การคิดเชิงประยุกต์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
เคล็ดลับการปรับความคิดให้เข้ากับชีวิตและสถานการณ์นำสิ่งที่มีอยู่เดิมไปปรับใช้ในบริบทใหม่ได้อย่างเหมาะสมโดยยังคงหลักการของสิ่งเดิมไว้ช่วยให้เราหลุดจากการเป็นทาสของประสบการณ์และการดำเนินชีวิตตามความเคยชิน ประเภท หนังสือ
ขนาด: พิเศษ/ -- หน้า / ISBN: 974-489-443-1
admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0