ปัญหาสังคมปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซับซ้อนขึ้น และรุนแรงขึ้น การหวังให้ภาครัฐเป็นตัวแสดงหลักในการแก้ปัญหาสังคมคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการทำงานภาครัฐไม่มีความคล่องตัว ไม่มีความต่อเนื่อง และเน้นแก้ปัญหาในจุดที่มีผลต่อฐานคะแนนเสียงมากกว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงของสังคม
ผู้ที่สนใจกีฬาฟุตบอลคงได้ทราบข่าว เดวิด เบคแฮม (David Beckham) นักเตะชื่อดังชาวอังกฤษพร้อมครอบครัวได้เดินทางมาพักผ่อนบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข่าวได้ระบุว่า เขามีคฤหาสน์หรูส่วนตัวราคา 200 ล้านบาท ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นวิวทะเลสวยงามที่สุดของเกาะ
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญเป็นนักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) ของศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เพื่อร่วมทำวิจัยและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขณะเดียวกัน เมื่อมีเวลา ผมจะเข้าไปร่วมฟังบรรยายในวิชาที่สนใจ วิชาหนึ่งได้แก่ วิชา การจูงใจ: ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างอิทธิพล (Persuasion: The Science and Art of Effective Influence) สอนโดย ศาสตราจารย์แกรี่ ออเรน (Professor Gary Orren)

อาสาสมัครกองทุนเวลาเพื่อสังคม ร่วมกับชาวชุมชนปิยวัชร เขตคลองเตย เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อสร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงพิษร้ายของการสูบบุหรี่ให้กับประชาชนทั่วไป

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส12 สิงหา มหาราชินีณสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 (กรมประชาสัมพันธ์)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่บัญญัติให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวน 9 ปี ดังนั้น นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนต้องเรียนต้องเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสถิติการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ทั้งในระดับประถมและมัธยมต้นในภาพรวม ปีการศึกษา 2543-2548 ของประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี พบว่า ผู้เรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร่างพระราชบัญญัติแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.hellip; ได้รับความคาดหวังว่า จะสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการแปรรูปฯ เพราะมีการกำหนดกติกาที่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหลังการแปรรูปฯ กฎหมายนี้ยังกำหนดให้จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบจากการแปรรูปฯ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตลอดจนระบุถึงกระบวนการกระจายหุ้น เพื่อทำให้กระบวนการแปรรูปฯ มีความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น