การพัฒนาตัวชี้วัดโลกาภิวัตน์ (ตอนที่ 1)ซิลิคอน เวลลี่ กับปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ต้องเร่งแก้ไขข้อเสนอทฤษฎีใหม่ทิศทางการตลาดในทศวรรษหน้าอารยพิจารณา : รอบคอบ เพื่อผลดียั่งยืนโอกาสของประเทศไทยผ่านการร่วมมือระหว่างไทยและจีนโอบาม่าแคร์ และระบบประกันสุขภาพของไทยความมั่นคงทางหาหารของอินโดนีเซีย : บทเรียนจากนโยบายพึ่งพิงตนเองเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ “อารยมหาพลัง:พลานุภาพผู้นำ” และ "สร้างลูกชั้นเซียน"