เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่2ก.ย.2557 : ครูแจ่ม

          "งานด้านการศึกษา เป็นงานที่สร้างคน" ออกไปรับใช้ในทุกภาคส่วนของไทย ทั้งภาคการเมือง ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ฯลฯ การลงทุนทางด้านการศึกษา จึง "สำคัญ" และ "จำเป็น" ยิ่ง!!

 

         แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยลงทุนทางด้านการศึกษา มากเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลับตกต่ำ คุณภาพการศึกษาเกือบรั้งท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

         คงถึงเวลา "ทบทวน" ในทุกองคพายพ ที่เป็นสาเหตุ "ฉุด" ให้การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ ปัจจัยหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาล และอีกปัจจัย "รัฐมนตรีศึกษาฯ" ควรจะเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล "คิดนอกกรอบ" เป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสิน และต้องแก้ปัญหาเป็น

 

         ดูเหมือนรายชื่อบรรดา "รัฐมนตรีศึกษาฯ" จากสารพัดโผ "ครม.บิ๊กตู่" ยัง "ไม่ใช่" คนที่จะมาเป็น "แม่ทัพ" ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของชาติได้จริง แถมบางคนยัง "สร้างบาป" ไว้ให้เด็กและเยาวชนไทยมาเป็นเวลายาวนาน

         แต่หากมองไกลแบบไร้กรอบ ต้องเป็นคนไม่สังกัดพรรคการเมือง ไม่เป็นนักวิชาการสติเฟื่อง เก่งแค่เขียนต่ำรา "ครูแจ่ม" คิดถึงนี้คะ "ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์" นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) น่าจะเหมาะกับเก้าอี้ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" ยุคนี้มากที่สุด นะขอบอก!!

 

คมชัดลึก

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม
http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20140902/191284.html