เศรษฐกิจ

0
0
สถานการณ์ของประเทศไทยที่ถูกประกบด้วยประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากกว่า เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ เป็นต้น และประเทศกำลังพัฒนาที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก คือ จีน อินเดีย และเวียดนาม ทำให้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่แข่งขันได้ลำบากขึ้น

Thai Baht appreciation is now the hottest issue in Thailand and the most interesting for many with various attempted measures proposed for the government and the Bank of Thailand (BOT). It is my opinion, however, that these are somewhat ad-hoc short-term strategy proposals that
0* picture from : http://gmwebsite.com/System_images/PicturePath_WebContent/Picture-060117165505794.jpg

จตุคามรามเทพเป็นวัตถุมงคลที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เห็นได้จากปริมาณการผลิตจตุคามออกมามากกว่า 800 รุ่นในระยะเวลาอันสั้น งบประมาณโฆษณาที่แซงหน้าผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ความเฟื่องฟูของแผงเช่าจตุคามและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจตลับสเตนเลส หนังสือและวีซีดีจตุคาม เป็นต้น จนมีการประเมินว่า ทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจถึง 4 หมื่นล้านบาท
0

* ที่มาของภาพ http://thummada.com/php_upload2/love2.jpg

มาตรการหนึ่งในแก้ปัญหาการขาดเสถียรภาพของค่าเงินบาท ซึ่งมีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน คือ มาตรการกันสำรองเงินลงทุนจากต่างประเทศร้อยละ 30 ฝ่ายที่เห็นว่าควรยกเลิกมาตรการนี้ให้เหตุผลว่า มาตรการนี้มีข้อยกเว้นมากและแทบจะไม่มีผลในทางปฏิบัติแล้ว (เพราะบังคับใช้เฉพาะเงินลงทุนจากต่างประเทศในตลาดตราสารหนี้เท่านั้น) การยกเลิกมาตรการนี้
0


* ที่มาของภาพ http://www.thaimtb.com/webboard/132/66355-66.jpg
The first referendum vote in the Thai political history will take place shortly amidst the social equivocation as to whether to accept or reject the draft. Before voting in the referendum, which in my view is a highly important channel to usher the country back into normalcy
0

* picture from : http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R567-15.jpg
วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา ผมได้เป็นผู้ดำเนินรายการในการสัมมนาทางวิชาการ ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อร่างรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับจากรัฐ และการคุ้มครองให้พ้นอำนาจของฝ่ายการเมืองที่อาจจะกีดกันเสรีภาพในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน คนไทย
0
0
0
ภายหลังการลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และการประกาศวันเลือกตั้งอย่างชัดเจน ประเด็นเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ ภาวะเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ แล้ว เศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งน่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน โดยผมจะอธิบายในแต่ละองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศดังนี้

0
0
ปัญหาโลกร้อนเริ่มส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ทั่วโลกต่างพยายามหาหนทางแก้ไข โดยสภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทยในช่วงเวลานี้คือผลกระทบที่คนไทยสามารถรับรู้และสัมผัสได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2443-2543) อุณหภูมิของโลกได้เพิ่มขึ้น 1 องศาและคาดว่าในช่วง 100 ปีข้างหน้าความร้อนบนผิวโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 3.0-4.0 องศา

ก่อนจะมีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ ผมได้เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญปี 2540 และร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 เฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดยหวังว่าจะช่วยให้ประชาชนมีข้อมูลในการตัดสินใจลงประชามติ มากกว่าให้กระแสสังคมหรือความรู้สึกนำหน้า
0
ภายหลังการลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และการประกาศวันเลือกตั้งอย่างชัดเจน ประเด็นเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ ภาวะเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร
0
ภายหลังการลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และการประกาศวันเลือกตั้งอย่างชัดเจน ประเด็นเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ ภาวะเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร